Om Netigate

Netigate hjelper deg å forstå det viktigste du har: dine medarbeidere og kunder.

Netigate er et internasjonalt SaaS-selskap som ble etablert i Stockholm i 2005. I dag har Netigate 130 ansatte og kontorer i Stockholm, Frankfurt og Oslo. Netigate hjelper over 1700 klienterå forstå sine kunder og medarbeidere. Siden oppstarten har Netigate-plattformen sendt ut over 150 millioner undersøkelser.

Vi hjelper deg med:

Customer Experience
Netigate er Customer Experience løsningen der du kan lage grundige kundeundersøkelser, måle NPS, gjøre eventevalueringer, forstå hvorfor kundene dine...
Employee Experience
Employee Experienceinkluderer alt dine medarbeidereopplever på jobben. Detteer grunnlaget for medarbeiderengasjement og gleden medarbeiderne føler...
Markedsundersøkelser:
Netigate leverer omfattende undersøkelsersom i sin tur gir feedbacksom utvider og forbedrer salgspotensialet for din bedrift...

Ledergruppe

Per Ekstedt Netigate
Per Ekstedt
Chief Executive Officer
Sophie Hedestad
Chief Marketing Officer
Yavor Adel Netigate
Yavor Adel
Chief Technology Officer
Olof Willner Ledningsgrupp Netigate
Olof Willner
Chief Revenue Officer

Styre

Tom Nyman, Chairman at Netigate
Tom Nyman
Styreleder
Netigate Styrelse Dariush Ghatan
Dariush Ghatan
Styremedlem
Boris Nordenström Board Member
Boris Nordenström
Styremedlem
Gustaf Ekelund Netigate
Gustaf Ekelund
Styremedlem