Vad innebär ett hållbart arbetsliv och hur påverkar det dina medarbetare? Det kan vara en stor utmaning att skapa en hållbar arbetsplats där anställda mår bra och orkar jobba under en längre tid. I den här artikeln förklarar vi vad innebörden av ett hållbart arbetsliv är och hur du kan uppnå detta .

Vad innebär ett hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv är något det talas allt mer om. I grund och botten betyder det att dina medarbetare ska kunna och vilja jobba ett helt arbetsliv. En hållbar arbetsplats arbetar därför aktivt med att säkerställa att anställda inte drabbas av ohälsa eller skador på grund av jobbet. För att göra detta krävs det att man har kännedom om de risker som finns på arbetsplatsen och att man vidtar åtgärder för att motverka dem. Det är även viktigt att följa upp åtgärderna för att se till att förändringarna ger resultat.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Varför är det viktigt att ha en hållbar arbetsplats?

Människor lever allt längre vilket troligtvis betyder att vi kommer behöva arbeta högre upp i åldrarna. Du bör därför skapa förutsättningar för dina medarbetare att lyckas med sitt arbete på bästa sätt utan att riskera sin hälsa. Annars är det inte säkert att de orkar eller klarar av att jobba ett helt arbetsliv. En hållbar arbetsplats bidrar även till ökad personaltrivsel och högre medarbetarengagemang på arbetsplatsen. Om medarbetarna trivs på jobbet blir det också enklare att till exempel behålla kompetent personal. Arbetet mot ett hållbart arbetsliv är alltså något som gynnar hela verksamheten.


Läs även vår rapport Framtidens arbetsplats – om svenskarna får bestämma!


Vad kan du göra för att främja ett hållbart arbetsliv?

Få en överblick över det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att du undersöker arbetsmiljön och vidtar åtgärder för att förbättra den i syfte att förebygga olyckor och ohälsa. För att få en överblick över det nuvarande läget på arbetsplatsen är det bra att göra en riskbedömning. Denna riskbedömning gör det möjligt att kartlägga risken för just ohälsa och olyckor. Du kan göra en kartläggning genom att till exempel utföra en anonym medarbetarundersökning för att få in relevant feedback av dina medarbetare.

När du gjort en riskbedömning är det som sagt viktigt att åtgärda och förebygga riskerna. Sätt därför upp realistiska och mätbara mål samt en handlingsplan för hur ni ska nå dessa. Se sedan till att följa upp planen och se till att målen nås. Uppföljning är viktigt då det visar om saker faktiskt blir gjorda och om det sker en förändring på arbetsplatsen. Anonyma undersökningar kan göras efter behov och gör det möjligt att mäta resultaten över tid.

Ge dina medarbetare en trygg arbetsmiljö

För att främja ett hållbart arbetsliv bör du se till att dina medarbetare känner sig trygga på sin arbetsplats. Medarbetare vill veta vad de kan förvänta sig av dig, även under tider i förändring. Informera därför dina anställda om företagets framtida planer. Du kan även skapa delaktighet genom att låta medarbetarna vara med och påverka sina arbetsuppgifter och utvecklingen för verksamheten.

Det är viktigt att du talar om vad du har för förväntningar på dina medarbetare. Ha höga förväntningar, men pressa dem inte för mycket. Ge dem även ansvar och var tydlig med vilka dess arbetsuppgifter är. När medarbetare har utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt bör du uppmärksamma detta genom beröm.


Läs även vår artikel Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)!


Se över dina medarbetares hälsa

För att bidra till ett hållbart arbetsliv måste dina medarbetare må bra såväl fysiskt som psykiskt. Det första du kan göra är att utföra en hälsoundersökning och kartlägga hälsan hos anställda i verksamheten. En undersökning är ett utmärkt verktyg för att sammanställa data och skapa dig en helhetsbild av företagets genomsnittliga hälsa.

Beroende på vad resultaten i undersökningen är så kan du ta olika åtgärder för att förbättra hälsan på arbetsplatsen. Till exempel kan du erbjuda medarbetare friskvårdsbidrag eller ge dem tillgång till nyttiga mellanmål. Du kan även införa efterhjälpande insatser för medarbetare som kommer tillbaka till arbetsplatsen efter sjukfrånvaro.

För att utveckla hälsoarbetet kan du ta hjälp av kompetenser utanför verksamheten. Detta kan till exempel vara hälsoutvecklare, företagsläkaren eller ergonomer.

Värna om den sociala arbetsmiljön

Den sociala arbetsmiljön är en avgörande faktor för ett hållbart arbetsliv. En hållbar arbetsplats bör se till att medarbetarna känner sig inkluderade på arbetsplatsen. Samhörighet stärker både samarbetet och motivationen och leder till att dina medarbetare trivs bättre. För att förbättra klimatet i verksamheten kan du därför ordna sociala aktiviteter som bidrar till en bättre sammanhållning.


Se videon Kraften i ett starkt medarbetarengagemang för att lära dig mer om att bygga hållbara organisationer!


Lyssna på dina medarbetare

Det är viktigt att du som chef lyssnar på dina medarbetare. Var därför öppen för konstruktiv feedback och ge dina medarbetare möjlighet till att få sin röst hörd. Detta kan göras på flera olika sätt. Till exempel kan du utföra medarbetarundersökningar för att undersöka bland annat medarbetarnöjdhet, medarbetarengagemang och mycket mer. Dela även resultatet från undersökningen med dina medarbetare och visa att undersökningen leder till en förändring. På så sätt främjar du en hållbar arbetsplats där dina medarbetare känner sig sedda och involverade.

Det är även viktigt att lyssna på dina medarbetare för att veta hur du ska främja deras personliga och professionella utveckling. Visa att det finns möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Detta skapar lojala medarbetare som trivs bättre på arbetsplatsen och stannar en längre tid.


Vill du lära dig skapa en trivsam arbetsmiljö?

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att lyssna på dina anställda och främja en hållbar arbetsplats. Skapa enkäter och få insikter om dina medarbetare. Onboarding, eNPS, Puls– och årliga medarbetarundersökningar är bara några exempel på de lösningar vi erbjuder.

Registrera dig för ett gratis testkonto, eller ring oss direkt på +46 (0)8 411 71 10