Personaltrivsel

Personaltrivsel betyder exakt så som det antyder; hur nöjda dina anställda är med sina jobb, arbetsbelastningen och kontorsmiljön. Detta mäts vanligtvis med en medarbetarundersökning som ser över områden så som kompensation, teamwork, personalens syn på ledningen, resurser och mycket därtill. Dessa är alla viktiga områden för ditt företag om du vill bibehålla en hög trivselnivå och därigenom minska personalomsättningen.

Det är inte bara företaget som har användning av att mäta personaltrivsel – även anställda drar nytta av att få sina röster hörda. Det är viktigt att alla anställda känner att de har en plats på företaget och att att deras åsikter har betydelse. Fler och fler företag tar in konsulter för att genomföra medarbetarundersökningar som ofta är anonyma för att anställda fritt ska kunna uttrycka sina åsikter utan att oroa sig för några negativa konsekvenser.

Hur ökar man organisationens personaltrivsel?

Det finns ett stort antal faktorer som bidrar till en hög personaltrivsel. Av stor vikt är att de anställda behandlas med respekt, får erkännande för sitt hårda arbete, erbjuds förmåner och får positiv förstärkning. Då tenderar de att bli mer nöjda med dig som arbetsgivare vilket leder till att de engagerar sig mer i sina egna arbetsuppgifter samt företagets utveckling.

Så fort du har identifierat de områden som har låg nöjdhet så kan du genomföra förbättringar. Ändringarna behöver inte alltid vara omfattande och dyra, utan små gester som t.ex. gratis kaffe på morgonen och ett färskt utbud av frukt uppskattas nästan alltid. Eller kanske arbetsstationer som varje anställd själv får utforma och utrusta?

Med hög personaltrivsel kommer många fördelar:

  • Färre anställda lämnar för att söka sig till konkurrerande företag.
  • Erfarna kollegor stannar kvar längre inom företaget vilket leder till minskade kostnader för att anställa och träna upp ny personal. Detta samtidigt som produktiviteten håller samma nivå utan avbrott när en ny position behöver fyllas.
  • Det är lättare att hitta rätt person för jobbet med ett rykte om att vara en bra arbetsgivare och medarbetare som är intresserade av att jobba där.

En omfattande personalomsättning är inget att föredra då det skapar oroligheter inom organisationen, och nyanställning är dessutom en dyr process. Så fokusera på att bibehålla en hög personaltrivsel och håll dina anställda nöjda så att de vill stanna kvar och engagera sig i er utveckling. Investera i dina anställda och låt dem växa i takt med företaget. En anställd som associerar sin egna framgång med företagets framgång är en ovärderlig resurs!