Gir dere hverandre ofte feedback i bedriften deres? Det å gi og motta konstruktiv feedback er tilbakemeldingene som bør være i sentrum for å oppnå endring i en virksomhet. Det må selvfølgelig gjøres med en viss balanse slik at det er troverdighet i informasjonen som gis og mottas. I denne artikkelen gir vi deg 5 tips på hvordan du kan gi og ta imot konstruktiv feedback.

konstruktiv feedback

1. Velg muligheten med omhu

Det kan være vanskelig å avgjøre når det rette tidspunktet for å diskutere negativ feedback er. Men det finnes triks å bruke for å gjøre det enklere for både deg selv og den som mottar informasjonen. Et godt utgangspunkt er om virksomheten allerede har en god kultur som kjenner kraften av feedback. Legg stor vekt på hvordan du presenterer tilbakemeldingene. Legg møtet et sted der medarbeideren føler seg trygg. Dette vil bidra til å skape en bedre atmosfære for alle involverte. Klarer du ikke dette, er det større risiko for at din feedback ikke blir godt mottatt. Til syvende og sist handler det å gi konstruktiv feedback i stor grad om hvordan og under hvilke omstendigheter den gis.

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

2. Jeg-budskapet

Planlegg godt hva du skal si før du presenterer din feedback til medarbeideren din. Et jeg-budskap er grunnlaget for at tilbakemeldingen din kan oppfattes som vennlig, og ikke som et angrep. Ta utgangspunkt i jeg’et, utform det du sier på denne måten: «Jeg har sett e-posten du har sendt meg…» i stedet for – du sender alt for mange e-poster. Sørg for å understreke den positive intensjonen medarbeideren sannsynligvis har hatt med handlemåten sin.

3. Kunsten å gi konstruktiv feedback

Feedback-trappen er en modell som er nyttig for å kunne forstå mottakers reaksjoner bedre. Modellen består av fem trinn:

  1. Forkaste
  2. Forsvare
  3. Forklare
  4. Forstå
  5. Forandre

I de tre første trinnene forkaster og avviser mottakeren den feedback som blir gitt, selv om den er konstruktiv. Målet vårt er å komme til trinn 5 for det er da endringen vil skje, og da er mottakeren klar for den feedback den får. Konstruktiv feedback handler om likevekt, dersom en feedback er av negativ karakter, bør mengden positiv informasjon være like stor som mengden negativ.

Videre bør du være direkte med hva du ønsker å oppnå. Spør medarbeideren hvordan han eller hun ser på den feedback du nettopp har gitt.


Les også vår e-bok: Lykkes med ditt feedback-arbeid


4. Følg opp konstruktiv feedback

For at den feedback du har gitt skal få enda mer tyngde, er det viktig med oppfølging. På denne måten vil også den medarbeideren som mottok feedback, føle seg prioritert. Avtal gjerne kontinuerlige møter for tilbakemeldinger. Vis også at du er der som støtte dersom vedkommende har flere spørsmål for å få til endring eller forbedringer.

5. Ønsker du å skape forandring?

Dersom en virksomhet ønsker å skape positive endringer hos medarbeiderne, er feedback nøkkelen til det. Alle, uansett stilling, har behov for innspill for å utvikle seg både faglig og personlig. Å gi konstruktiv feedback er en balansegang på flere plan, den skal ikke gis for raskt og ikke i affekt, og den bør være veloverveid for å oppnå den tiltenkte endringen.

Avhengig av hvordan virksomhetens feedback-kultur ser ut, er det selvsagt viktig med en god dialog med medarbeiderne. Gjør en medarbeiderundersøkelse som et første steg, på denne måten får du et bilde av hvordan medarbeiderne dine opplever arbeidsplassen sin og hvordan du kan forbedre den totale medarbeideropplevelsen.


Ønsker du å komme i gang med å samle inn feedback?

Netigate gir deg alt du har behov for i et spørreundersøkelse verktøy! Her er finner du en brukervennlig medarbeiderundersøkelse program – ja, feedback software for alle typer undersøkelser. Lag din egen undersøkelse om Employee Experience eller benytt en av våre ferdige maler til for eksempel onboardingundersøkelsepulsmålingerexitundersøkelser og undersøkelser vedrørende medarbeiderengasjement. Det har aldri vært enklere å lære av medarbeiderne dine med vårt brukervennlige verktøy for medarbeiderundersøkelser.

Du kan registrere deg for en kostnadsfri prøveperiode og teste plattformen vår, eller kontakte oss via dette kontaktskjemaet.


Les også: Valg av tilbakemeldingsverktøy – Er et enkelt like bra?