Ger ni ofta varandra feedback på ditt företag? Att ge och ta emot konstruktiv feedback är den återkoppling som bör vara i centrum för att uppnå förändring på ett företag. Naturligtvis ska det ske med en viss balans så det finns en trovärdighet i informationen som ges och tas emot.

Här kommer 5 tips på hur du kan ge och ta emot konstruktiv feedback.

1. Välj tillfälle med omsorg

Vilken tidpunkt som är den bästa för att diskutera negativ feedback är svårt att avgöra? Men det finns knep att ta till för att underlätta för både dig själv och den som ska ta emot informationen. En bra grund att stå på är att det redan finns en god feedback kultur på företaget. Lägg stor vikt vid hur du lägger fram feedbacken. Välj att ha mötet på en plats där medarbetaren känner sig trygg. Om detta inte uppfylls så är risken större att feedbacken inte accepteras. Att ge konstruktiv feedback handlar till stor del om hur och under vilka omständigheter den ges.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

2. Jag-budskapet

Planera dina ord väl innan du lägger fram din feedback till din medarbetare. Ett jag-budskap är grunden för att ditt budskap ska uppfattas som vänligt och inte som en attack. Utgå från jaget, utforma det du säger såhär ”Jag har sett mailen du har skickat till mig…” istället för – du skickar alldeles för många mail. Se till att lägga tyngden i den positiva intentionen som medarbetaren troligtvis haft med beteendet.

employee experience

3. Konsten att ge feedback som är konstruktiv

Feedbacktrappan är en modell som är användbar för att bättre förstå mottagarens reaktioner. Modellen består av fem trappsteg:

  1. Förkasta
  2. Försvara
  3. Förklara
  4. Förstå
  5. Förändra

I de tre första stegen slår mottagaren sig från feedbacken, även om den skulle vara konstruktiv. Vår strävan är att komma till steg 5 för det är då som förändring kommer att ske och då är mottagaren mogen för den feedback som den får. Konstruktiv feedback handlar om jämvikt, ifall feedbacken är av negativ karaktär så bör mängden positiv information vara lika stor som mängden negativ.

Var direkt med det du vill få fram och vänta inte för länge. Fråga medarbetaren hur han ser på den feedback som du just lagt fram.


Läs även vår e-bok: Lyckas med ditt feedbackarbete


4. Följ upp

För att den feedback du lagt fram ska få ännu mer tyngd så är det viktigt med uppföljning. Medarbetaren som fått ta emot återkopplingen kommer på detta sätt också känna sig prioriterad. Planera gärna in kontinuerliga möten för feedback. Visa också att du finns där som stöd om personen i fråga har fler frågor i att åstadkomma förändring eller förbättringar.

5. Vill du skapa förändring?

Om ditt företag vill skapa en förändring hos era medarbetare, så är feedbacken nyckeln till det. Alla, oavsett position behöver få input för att kunna utvecklas både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Att ge konstruktiv feedback är en balansgång på flera nivåer, den ska inte ges för snabbt och inte i affekt samt vara genomtänkt för att man ska uppnå den förändring som tänkt.

Beroende på hur ditt företags feedback kultur ser ut, så är det såklart viktigt att ha en bra dialog med era medarbetare. Gör en medarbetarundersökning som ett första steg, på detta sätt får ni en bild av hur era medarbetare upplever sin arbetsplats.

Vill du komma igång med att samla in feedback? Vi på Netigate har plattformen du behöver för att komma igång. Testa vår plattform kostnadsfritt i 30 dagar. Eller ring oss på +46 (0)8 411 71 10 så berättar vi mer om vårt erbjudande.