Hva er Employee Journey (medarbeiderreisen), og hvorfor er den så viktig? I denne guiden forklarer vi hva Employee Journey går ut på, hvilke kontaktpunkter som er i medarbeiderreisen og hvordan den kan utformes.

Employee Journey
Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.

Hva betyr Employee Journey (medarbeiderreisen)?

Noen kjenner kanskje til kundereisen fra før. Kundereisen beskriver reisen dine kunder gjør på veien til kjøp av produktet ditt. Medarbeiderreisen (Employee Journey) er derimot dine medarbeideres reise gjennom virksomheten. Dette omfatter dermed alle kontaktpunkter for de ansatte i din virksomhet. Disse inkluderer for eksempel introduksjonsprosessen, videre opplæringstiltak eller de tilfeller der medarbeidere slutter i bedriften.

For å hjelpe medarbeidere til å utvikle seg, bør du benytte Employee Journey. Det kan du gjøre ved å undersøke medarbeidernes oppfatning og trivsel ved hvert kontaktpunkt, og på denne måten forbedre deg selv hele tiden. Det betyr også at du skaper positive opplevelser for medarbeiderne i din virksomhet.


Les også: 10 tips på hvordan nettundersøkelser kan hjelpe deg å bli en bedre HR-sjef


Hvilke kontaktpunkter er det i Employee Experience Journey (medarbeideropplevelsesreisen)?

For å forbedre Employee Experience (medarbeideropplevelsen) i din virksomhet, må du kjenne til kontaktpunktene med virksomheten som er relevante for dine medarbeidere. Du kan kun påvirke dem positivt dersom du vet hvilke kontaktpunkter som er viktige for dem. Det finnes en rekke ulike kontaktpunkter på medarbeiderreisen, nedenfor er noen eksempler:

Onboarding

Ved hjelp av en onboardingundersøkelse kan du få en større forståelse for hvordan dine medarbeidere oppfatter rekrutterings- og introduksjonsprosessen. Det du da gjør, er å samle erfaring fra ansatte som faktisk har gått gjennom disse prosessene. Det er den eneste måten du kan se hva som fungerer bra og hva som må arbeides mer med. Du ønsker være sikker på at de nye medarbeiderne får en god start. Hvis for eksempel alt nødvendig arbeidsutstyr ikke er tilgjengelig første arbeidsdag, eller om kolleger ikke viser seg å være behjelpelige, vil det umiddelbart oppstå misnøye.

Kantine

Kantinen er også et kontaktpunkt på din Employee Journey. Dersom maten for eksempel ikke er av god kvalitet, eller det ikke er et variert tilbud, har dette negativ effekt på humøret til dine medarbeidere. For å finne ut den generelle oppfatningen, må du aktivt spørre.

Daglig arbeid

Et annet kontaktpunkt er den daglige gjennomføringen av arbeidsoppgaver. Dersom dette viser seg å være ensformig og uinteressant, eller om det mangler arbeidsutstyr som letter arbeidet, synker motivasjonen til dine medarbeidere. Både over- og underbelastning kan føre til misnøye.

Exit

Dersom medarbeidere bestemmer seg for å forlate virksomheten din, bør du spørre dem hvorfor ved å gjennomføre en exit-evaluering. Dette er den beste måten å finne ut hva du kan gjøre bedre neste gang. Som et resultat av undersøkelsen, vil du finne ut hva du trenger å forbedre og på denne måten vil du lære hvordan du kan holde dine nåværende medarbeidere glade og lojale. Konsekvensen av at en medarbeider slutter, er at du mister viktig kompetanse hver gang. Det er også kostbart å rekruttere nye medarbeidere.


Les også: Slik måler du ROI av medarbeideropplevelsen


Hvordan kan Employee Journey (medarbeiderreisen) utformes?

Reisen kan deles inn i ulike kategorier. Du kan for eksempel gjennomføre pulsbaserte eller hendelsesbaserte undersøkelser på relevante kontaktpunkter hvert år, etter behov.

Årlig medarbeiderundersøkelse

Det er hensiktsmessig å gjennomføre en stor medarbeiderundersøkelse hvert år. Her kan du dekke mange emner og temaer. Du kan for eksempel inkludere det psykologiske og fysiologiske arbeidsmiljøet, kommunikasjon med ledelsen og forholdet til kollegaer. På denne måten kan du se hva dine styrker er, og også hvor det er nødvendig med forbedringer. Den årlige avstemmingen gir deg også mulighet til å sammenligne resultatene over tid. Dette lar deg se hvilke av de iverksatte handlingene som er vellykkede, og hvilke områder som fortsatt trenger forbedring. Fremfor alt er det viktig at du diskuterer resultatene med dine medarbeidere, og viser dem at du ønsker å oppnå forbedringer. Hvis ikke, vil de være misfornøyde, noe som vil føre til at resultatene dine gradvis blir dårligere.

Undersøkelser ved behov

Avhengig av behovene dine kan du også gjennomføre undersøkelser i løpet av året. Du kan for eksempel undersøke risikoer, bedriftskultur eller lederne dine.

Gjør fysiske eller psykologiske risikovurderinger for å forstå hva som stresser dine medarbeidere. Du kan for eksempel benytte et raskt og effektivt Voice of Employee verktøy for å lytte til hva dine medarbeidere tenker og mener.

Gjennomfør målrettede kulturundersøkelser i virksomheten for å effektivt overvåke og evaluere effekten av endringsprosesser på dine medarbeidere.

Bruk Netigates brukervennlige 360 feedback software til medarbeiderundersøkelser for å finne styrker og svakheter hos lederne dine. Dette lar deg få en bred oversikt over lederegenskapene til dine ledere, og videreutvikle dem.


Få med deg Netigate EX Engage – vårt splitter nye verktøy for Employee Experience!


Pulsundersøkelser

Jobb med de områdene som viste seg å være mangelfulle i den årlige medarbeiderundersøkelsen. Sjekk også effektiviteten av tiltakene dine ved hjelp av Pulsundersøkelser. På denne måten kan du forbedre resultatene dine i det lange løp.

Slike pulsundersøkelser er også mulige når det gjelder employee Net Promoter Score. Sørg for å gjennomgå virksomhetens medarbeiderengasjement regelmessig.

Hendelsesbaserte undersøkelser av Employee Journey

Til slutt kan du gjøre hendelsesbaserte undersøkelser. De mest utbredte er onboarding og exit. Avhengig av virksomheten, er det også andre hendelser i medarbeiderreisen (Employee Journey) det kan være verdt å innhente feedback fra dine ansatte. Eksempelvis interne arrangementer eller opplæring


Les mer om Netigates nye medarbeiderplattform!


Netigate er med deg ved kontaktpunkter i din Employee Journey

Netigate gir deg verktøyene for Employee Experience du trenger for å lytte til dine ansatte ved alle kontaktpunkter langs Employee Journey. Vi tilbyr deg et kraftig og brukervennlig verktøy for medarbeiderundersøkelser. Onboarding software, pulsmålinger, exit– og andre årlige undersøkelser er bare noen få eksempler på løsningene vi tilbyr. Det har aldri vært enklere å lære av dine medarbeidere.

Her kan du opprette en testundersøkelse eller registrere deg for en kostnadsfri testkonto, eller ringe oss direkte på+47 22 55 19 00.