Vad är medarbetarresan (employee journey) och varför är den så viktig? I den här guiden förklarar vi vad medarbetarresan handlar om, vilka kontaktpunkter som finns i medarbetarens resa och hur den kan utformas.

Medarbetarresan
Medarbetarresan
Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vad betyder medarbetarresan (employee journey)?

En del kanske känner till kundresan sedan innan. Kundresan beskriver resan dina kunder gör på vägen till köpet av din produkt. Medarbetarresan, å andra sidan, är dina anställdas resa genom företaget. Detta innefattar därmed alla kontaktpunkter för anställda i ditt företag. Dessa inkluderar till exempel introduktionsprocessen, vidareutbildningsåtgärder eller det tillfälle då anställda lämnar företaget.

För att hjälpa anställda utvecklas så bör du använda dig av medarbetarresan. Detta kan du göra genom att undersöka din anställdas uppfattning och välbefinnande vid varje kontaktpunkt och på så sätt ständigt förbättra dig. Detta gör även att du skapar positiva upplevelser för anställda i ditt företag.


Läs även: 10 tips på hur online-enkäter kan hjälpa dig att bli en bättre HR-chef


Vilka kontaktpunkter finns i medarbetarupplevelsen (employee experience journey)?

För att förbättra medarbetarupplevelsen (employee experience journey) i ditt företag behöver du känna till de kontaktpunkter med företaget som är relevanta för dina anställda. Du kan bara påverka dem positivt om du vet vilka kontaktpunkter som är viktiga för dem. Det finns ett antal olika kontaktpunkter på medarbetarresan, nedan följer några exempel:

Onboarding

Med hjälp av en onboardingenkät kan du få större förståelse för hur dina medarbetare uppfattar rekryterings- och introduktionsprocessen. Det du gör då är att samla in erfarenheter från anställda som faktiskt gått igenom dessa processer. Det är det enda sättet du kan se vad som går bra och vad som behöver jobbas på. Du vill se till att dina nya medarbetare får en bra start. Om till exempel all nödvändig arbetsutrustning inte är tillgänglig den första arbetsdagen eller om kollegorna inte visar sig vara till hjälp, så kommer missnöje uppstå direkt.

Kantin

Kantinen är också en kontaktpunkt. Om maten till exempel inte är av god kvalitet eller om det inte finns något varierat erbjudande har detta en negativ inverkan på stämningen hos dina anställda. För att ta reda på den allmänna uppfattningen så måste du aktivt fråga.

Dagligt arbete

En annan kontaktpunkt är det dagliga genomförandet av arbetsuppgifter. Om detta visar sig vara monotont och ointressant, eller om det saknas arbetsutrustning som underlättar arbetet, minskar motivationen hos dina anställda. Både överbelastning och underbelastning kan leda till missnöje.

Exit

Om anställda bestämmer sig för att lämna ditt företag bör du fråga dem varför genom att göra en exitundersökning. Detta är det bästa sättet att lära dig vad du kan göra bättre nästa gång. Till följd av undersökningen kommer du att lära dig vad du behöver förbättra och du får på så sätt veta hur du ska hålla dina nuvarande anställda glada och lojala.Konsekvensen av en anställd som lämnar blir att du varje gång förlorar viktig expertis. Det är även dyrt att rekrytera nya anställda.


Se videon: Kraften i ett starkt medarbetarengagemang


Hur kan medarbetarresan (employee journey) utformas?

Resan kan delas in i olika kategorier. Du kan till exempel utföra pulsbaserade eller händelsebaserade undersökningar på relevanta kontaktpunkter varje år, efter behov.

medarbetarresan

Årlig medarbetarundersökning

Det är lämpligt att göra en stor medarbetarundersökning varje år. I denna kan du täcka många ämnesområden. Till exempel kan du täcka den psykologiska och fysiologiska arbetsmiljön, kommunikation med ledningen och relationen med kollegor. På så vis kan du se vilka era styrkor är och även var förbättring är nödvändigt. Den årliga avstämningen ger dig också möjlighet att jämföra resultaten över tid. Detta gör att du kan se vilka av dem åtgärder som vidtagits som är framgångsrika och vilka områden som fortfarande har behov av förbättring. Framförallt är det viktigt att du tar upp resultaten med dina medarbetare och visar dem att du vill nå förbättring. Om inte, blir de missnöjda vilket leder till att dina resultat gradvis blir sämre.

Undersökningar vid behov

Beroende på dina behov kan du också genomföra undersökningar under året. Du kan till exempel undersöka risker, företagskultur eller dina chefer.

Utför fysiska eller psykologiska riskbedömningar för att på så sätt förstå vad som stressar dina anställda.

Gör riktade kulturundersökningar i företaget för att effektivt övervaka och utvärdera effekterna av förändringsprocesser på dina anställda.

Använd 360-graders-feedback för att finna styrkor och svagheter hos dina chefer. Det gör att du kan få en bred överblick över ledarskapsegenskaper hos dina chefer och utveckla dem vidare.

Pulsundersökningar

Arbeta med dem områden som visade sig vara bristfälliga i den årliga medarbetarundersökningen. Kontrollera även effektiviteten av dina åtgärder med hjälp av Pulsundersökningar. På så sätt kan du förbättra dina resultat på lång sikt.

Sådana pulsundersökningar är också möjliga i frågan om eNPS. Se till att granska företagets medarbetarengagemang regelbundet.

Händelsebaserade undersökningar

Slutligen så kan du göra händelsebaserade undersökningar. De mest kända händelserna är onboarding och exit. Beroende på företaget finns det även andra händelser i medarbetarresan där det är värt att samla feedback från dina anställda. Till exempel interna evenemang eller utbildning.


Läs även: Så fungerar Nöjd Medarbetar Index (NMI)


Netigate följer med dig vid alla kontaktpunkter på medarbetarresan.

Netigate ger dig de verktyg du behöver för att lyssna på dina anställda vid alla kontaktpunkter längs medarbetarens resa. Vi erbjuder dig din medarbetarundersökningslösning. Onboarding, Puls-, Exit- och årliga undersökningar är bara några exempel på de lösningar vi erbjuder. Det har aldrig varit lättare att lära av dina anställda.

Här kan du skapa en testenkät eller registrera dig för ett kostnadsfritt testkonto, eller ring oss direkt på+46 (0)8 411 71 10.