Medarbetare är grunden i organisationen. Deras engagemang, lojalitet och arbete är vad som driver en organisation framåt. Men finns det ett sätt att mäta vilka fördelar man får ut av att investera i sina anställda? Kan man verkligen mäta ROI av medarbetarupplevelsen? Det ska vi titta närmre på i denna artikel.

ROI av medarbetarupplevelsen

Varför ska man mäta ROI av medarbetarupplevelsen?

Låt oss först bena ut varför det är viktigt att investera i dina medarbetare och mäta framgången av dina insatser. Som företag är dina kunder och anställda dina största tillgångar. Och som vi vet är dessa två tätt sammankopplade. Logiken bakom detta samband är simpelt – om dina medarbetare är glada och engagera kommer dem att erbjuda kunderna en bättre upplevelse, vilket i sin tur gör kunderna mer nöjda, tillfredsställda och lönsamma.

Även om det finns vissa nyanser i detta sammanhang är det övergripande budskapet detsamma: att investera i dina anställda är att investera i dina kunder, och det är där du kommer att se avkastningen på dina investeringar. I en artikel från Forbes från 2019 summerade Greg Kihlstrom fördelarna av en positiv medarbetarupplevelse med konkreta vinningar så som minskad personalomsättning, högre produktivitet och som nämnt tidigare, ökad kundtillfredsställelse. Mindre konkret, men lika viktigt, var högre innovation och enklare rekrytering.


Använd vår ROI-kalkylator för att uppskatta vad oengagerade medarbetare och personalomsättning kostar ditt företag: till kalkylatorn.


Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Hur du mäter ROI av medarbetarupplevelsen

Om en bra medarbetarupplevelse består av hög medarbetarnöjdhet, engagemang och lojalitet – vilka är då de drivkrafter som i sin tur påverkar dessa faktorer? Här är några av de viktigaste KPI:erna att ta hänsyn till.

Drivkrafter för engagemang:

 • En hälsosam företagskultur: Detta inkluderar, men är inte begränsat till, saker som kommunikation, flexibla arbetstider, work-life balance, empati, förståelse, förmågan till att lyssna såväl som medarbetarnas upplevelse av att de kan bidra med idéer etcetera.

 • Tillväxt, utveckling, innovation: Erbjuder du möjlighet för dina medarbetare att vara innovativa, samarbeta, delta i workshops och att delta i utbildningar?

 • Inkludering och välmående: Detta är en del av den övergripande företagskulturen, men inkludering och välmående förtjänar även särskild uppmärksamhet.

 • Att vara enade kring värderingar och etik: Medarbetare måste känna att deras värderingar går hand i hand med företagets. Är organisationens resa någonting dem är passionerade kring?

 • Kontorslokaler och utrustning: Med detta menas att alla kontorslokaler är utrustade med den teknik som behövs. Med andra ord att rum och faciliteterna är uppdaterade, att möblerna är ergonomiska osv.

 • Ledarskapsstil: Säkerställ att ledarskapet är tydligt och fokuserat, men tillgängligt. Bestäm tydliga uppgifter och roller, kommunicera kortfattat och med tydlighet.

 • Respekt och igenkänning: Som en del av ledarskapet är det viktigt att fråga sig huruvida medarbetarna erkänns och belönas för sina prestationer.

Dessa är bara ett urval av faktorerna som påverkar dina medarbetares engagemang, tillfredsställelse och lojalitet. Kanske kikar du på listan och känner att detta inte är något som går att mäta? Men går du tillbaka till källan – dina medarbetare – kommer du upptäcka att deras feedback är precis hur du mäter ROI av medarbetarupplevelsen.


Läs mer om Netigate EX – vår senaste produkt som hjälper dig att ta pulsen på dina medarbetare!


Kraften i undersökningar

Att samla in data genom undersökningar är det mest effektiva sättet att få agerbara insikter för att förbättra din medarbetarupplevelse. Som du kan bedöma av den ganska omfattande listan över drivkrafter finns det ingen möjlighet att täcka in alla i en enda undersökning. Men, det finns olika typer av undersökningar som hjälper dig att samla in den information du behöver för att förbättra de enskilda drivkrafterna för engagemang. Låt oss ta en titt på några exempel.

Årlig medarbetarundersökning för engagemang och tillfredsställelse

En årlig medarbetarundersökning om den generella nivån av tillfredsställelse. Detta kan inkludera drivkrafter som företagskultur, kontorsutrustning, samarbete inom teamet, arbetstimmar och lön etcetera. I och med att det är en årlig undersökning kan detta vara ett bra tillfälle att göra en något längre undersökning, utan att göra den överväldigande såklart. Att mäta och följa tillfredsställelsen över tid kommer även hjälpa dig att se din utveckling och förbättring.

Pulsmätningar

Pulsmätningar är i sin tur kortare undersökningar där du utvärderar en specifik åtgärd. Ni kanske till exempel har använt vissa insikter från en årlig undersökning som underlag för vissa förändringar. Med hjälp av pulsmätningar kan du kontrollera hur effektiva eller framgångsrika dessa förändringar har varit. Det kan till exempel handla om genomförandet av nya utbildningstillfällen, förbättrad kontorsutrustning etcetera.

eNPS undersökningar

Undersökningar för Employee Net Promoter Score tillåter dig att bedöma graden av medarbetarnas lojalitet. eNPS undersöker hur villiga dina medarbetare är att rekommendera din organisation som arbetsplats till vänner eller bekanta. Detta hjälper dig att få insikt kring lojalitet och sannolikheten att dina medarbetare stannar kvar på arbetsplatsen.

360 feedback

Undersökningar för 360 feedback är utformade för att utvärdera ledarskapet och ledarskapsstilen från olika perspektiv. Dessa undersökningar hjälper dig att bedöma många av de drivkrafter som rör ledarskapsstil och företagskultur. Tack vare data som baseras på flera olika perspektiv; från kolleger på samma nivå, från medarbetarna och från chefernas bedömning av sig själva, så kan du identifiera styrkor och svagheter. Läs mer om vår software för 360-graders feedback här.

Fallgropar att undvika

Låt oss slutligen konkretisera genom att räkna upp några misstag och fallgropar som du bör undvika.

UNDVIK:

 • …att endast genomföra en typ av undersökning. För att förbättra din medarbetarupplevelse behöver du säkerställa att din feedbackstrategi är omfattande, integrerad och täcker dina viktigaste grunder och drivkrafter.
 • …att inte följa dina framsteg eller utvärdera genomförda förändringar.

 • …att skicka för många eller för få undersökningar. Du vill kunna använda din data, men du vill inte heller irritera eller överväldiga dina medarbetare.

Redo att komma igång?

Netigate erbjuder en komplett lösning för feedback från medarbetare. Allt från eNPS-undersökningar till onboardingundersökningar och exitundersökningar. Med oss kan du samla in din feedback vid varje kontaktpunkt under medarbetarresan.

Hör gärna av dig till oss via vårt kontaktformulär, boka en demo för en guidad tur i vår plattform, eller starta ett kostnadsfritt testkonto under 30 dagar och börja testa vår software för medarbetarupplevelsen på direkten!