Hur kommer det sig att vissa företag alltid lyckas behålla deras bästa medarbetare medan andra rekryteringschefer kämpar med att fylla deras lediga tjänster med lämpliga kandidater? Svaret är: medarbetarengagemang!

Innehåll

  Vad menar vi med medarbetarengagemang?

  Medarbetarengagemang syftar till den känslomässiga kopplingen mellan anställd och arbetsgivare. Det talar om i vilken utsträckning dina anställda, inte bara arbetar för sin lön, utan är känslomässigt engagerad i att genomföra företagsstrategier och att uppnå sina mål.

  Följande feedbackfrågor är särskilt viktiga:

  • Delar medarbetarna företagets värderingar?
  • Är medarbetarna nöjda med sitt arbete och tillhörande påverkansfaktorer?
  • Är medarbetarna lojala mot företaget och är de både motiverade och engagerade?
  Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

  Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

  Hur skiljer sig medarbetarengagemang från medarbetarnöjdhet?

  Medarbetarnöjdhet syftar till hur nöjda medarbetarna är med sitt dagliga arbete, sin arbetsmiljö och sin chef. Det lägger därmed grunden för en hög nivå av medarbetarengagemang. Nöjda medarbetare känner sig också ofta känslomässigt kopplade till företaget. Dock inbär nöjda medarbetare inte per automatik att de är mer produktiva. Du måste också aktivt främja medarbetarengagemang.


  Läs även vår e-bok: Så mäter du medarbetarengagemang kontinuerligt


  Studier visar att engagerade medarbetare inte bara är mer produktiva, de löser även problem snabbare och stannar kvar i företaget längre. Dessa egenskaper hos dina anställda kan ge dig följande konkurrensfördelar:

  • Ökad kundnöjdhet: Engagerade och nöjda medarbetare uttrycker sig mer positivt mot företaget, produkten och kunderna.
  • Högre intäkter: Motiverade medarbetare är också mer produktiva medarbetare och vill vara med och bidra till företagets framgång. Dessutom kan du minska antalet sjukdagar om dina anställda tycker om och trivs med sitt arbete.
  • Lägre omsättningsgrad: Hängivna medarbetare är inte bara mindre frånvarande, de tenderar också att stanna i företaget längre. Vilket kommer spara dig höga rekryterings- och anställningskostnader.

  Hur kan du mäta medarbetarengagemang?

  Medarbetarundersökningar är ett bra sätt att mäta medarbetarengagemang på. Och fokuserar på en central fråga – Employee Net Promoter Score (eNPS som är en variant av Net Promoter Score, som används för att mäta kundlojalitet.

  eNPS-frågan för att mäta medarbetarengagemang är:
  ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en familjemedlem eller en vän?”

  Medarbetarengagemang - eNPS Netigate

  Baserat på deltagarnas svar på eNPS-frågan kan du dela in dem i följande tre kategorier:

  Ambassadörer (betyg mellan 9 – 10) är lojala och entusiastiska och skulle rekommendera sin arbetsgivare till sitt personliga nätverk.

  Passiva (betyg mellan 7 – 8) är nöjda, men inte särskilt engagerade. De talar varken bra eller dåligt om sin arbetsgivare men är mottagliga för konkurrerande erbjudanden.

  Kritiker (betyg mellan 0 – 6) är inte särskilt nöjda med sin arbetsgivare. De löper ofta en större risk att tala negativt om sin arbetsgivare.

  För att fastställa ett eNPS-värde så subtraherar du andelen kritiker från ambassadörerna.

  eNPS = Ambassadörer(%) – Kritiker(%)

  eNPS är ett utmärkt mått att använda för att se över förändringar i dina anställdas medarbetarengagemang över tid med hjälp av pulsundersökningar. Detta gör det möjligt att avgöra om och vilka olika faktorer som har påverkat de anställda, inom till exempel ett år.

  Utöver eNPS-frågan kan du också ställa mer specifika frågor om tillfredsställelsen hos din personal, som till exempel om intern kommunikation, arbetsatmosfären, arbetsprocesser, utvecklings möjlighet och uppskattning.

  10 tips för att öka dina anställdas medarbetarengagemang

  1. Skapa utrymme för nya idéer

  Uppmuntra och utmana dina medarbetares kreativitet och självständiga arbetsmetoder. Du borde erbjuda en arbetsatmosfär där ditt team kan utvecklas fritt och komma med idéer. Det innebär också att ”misstag” accepteras – genomförandet av nya idéer går trots allt oftast hand i hand med inlärningsprocesser.

  Chefer kan också främja kreativitet och innovation genom att sätta ihop internationella team och införa mångfald som en grundläggande rekryteringsprincip. När en mängd olika kulturer, mentaliteter och perspektiv möts skapas en utmärkt grund för bra idéer. På så sätt kommer du att driva medarbetarnas engagemang.

  2. Människor behöver variation

  Enformiga uppgifter uttråkar alla – och högkvalificerade specialister ännu mer! Uttråkade anställda är omotiverade, frustrerade och blir även sjuka oftare.

  Se till att dina anställda är utplacerade enligt deras kvalifikationer. Var uppmärksam på utformningen av arbetsområdena: Du borde inte bara överväga uppgifternas omfattning, utan också deras variation samt deras inflytande på företagets mål. De olika alternativ som uppfylls när arbetet slutförs och den konkreta återkopplingen för aktiviteten är också viktig för de anställdas medarbetarengagemang.

  3. Kommunikation på samma nivå

  Skapa en öppen diskussionskultur i ditt företag: Ta dig tid för diskussioner och visa ett genuint intresse. Ställ frågor och ta dina kollegors svar på allvar. Använd dina medarbetares kunskaper och ta aktivt upp förbättringsförslag. Du borde sedan vidarebefordra dessa till ansvariga beslutsfattare om det behövs och kommunicera hur du hanterar feedbacken.

  4. Hitta en balans mellan arbete och privatliv

  Anställda existerar utanför kontoret också. Deras liv inkluderar inte enbart deras karriärer. De måste också driva ett hushåll, spendera tid med sina familjer och ha tid för fritidsaktiviteter. Bra arbetsgivare vet att en god balans mellan arbete och privatliv inte bara ökar tillfredsställelsen utan även gynnar företaget.

  5. Ett gott rykte gör dig eftertraktad

  Ett välkänt varumärke, högkvalitativa produkter, innovation och en utmärkt medarbetarupplevelse är faktorer som bidrar till ett gott rykte för företaget. Allt detta gör det i sin tur lättare att rekrytera kvalificerade medarbetare och ökar generellt medarbetarnas tillfredsställelse men också deras medarbetarengagemang.

  Medarbetarengagemang

  6. Teamwork makes the dream work

  Om alla hjälps åt i ett stöttande team kan krävande uppgifter bemästras även under annars svåra arbetsförhållanden. Känslan av tillhörighet i ett team tillser inte bara företagets framgång, utan är också en viktig faktor för individuellt medarbetarengagemang. Därför bör chefer anstränga sig för att främja sammanhållningen bland de anställda: Du kan skapa möjligheter till informella utbyten genom till exempel företagsfester, utflykter eller företagsaktiviteter.

  7. Arbetsatmosfär

  Inte ens de bästa medarbetarna kan prestera perfekt i en giftig arbetsmiljö. Det är därför viktigt att odla en hälsosam arbetsatmosfär och sträva efter att skapa ett konstruktivt ledarskap genom riktlinjer och coachning för chefer.

  Detta inkluderar först och främst uppskattning och förtroende samt en öppen kommunikation. I en sådan miljö kan misstag hanteras konstruktivt för att komma fram till lösningar tillsammans. Föregå med gott exempel för dina anställda att arbeta tillsammans som kollegor och även moderera konflikter som uppstår inom olika team.

  8. Ergonomiskt & vänligt: Den perfekta arbetsplatsen för medarbetarengagemang

  Externa förhållanden har också stor inverkan på produktiviteten och tillfredsställelsen hos dina anställda. En ergonomisk arbetsplats som är tillräcklig, har en behaglig belysning och passande ventilation bidrar inte bara till att skydda hälsan utan ökar dessutom må-bra-faktorn.

  Det bästa möjliga skyddet mot bullerföroreningar är en annan faktor. Dina anställda spenderar trots allt upp till 10 timmar om dagen på sin arbetsplats! Se också till att inredningen av arbets- och vilorummen är tilltalande, från färgen på väggarna och valet av kontorsmöbler till dekorationen med konstverk och växter. Detta kommer att bidra till ett ökat medarbetarengagemang.


  Läs vår rapport: Vilka utmaningar möter svenska arbetsgivare idag?


  9. Styrkan i mångfald

  Om det första du tänker på när du hör jämställdhet är kön har du inte nödvändigtvis fel: Jämställdhet handlar om lika lön för lika arbete, fördelningen av karriärmöjligheter baserade på kvalifikationer framför allt annat, samt att infiltrera karriärer som uppfattas som typiskt ”manliga” och avmystifiera begreppet att typiska ”manliga” karaktärsdrag är att föredra.

  Däremot handlar modern mångfaldshantering om mer än så. Nyckelordet är intersektionalitet. Förutom att anpassa sig till kvinnors behov, inkluderar detta också att arbeta mot partiskhet och stigma när det gäller etnicitet eller social bakgrund, liksom funktionshinder eller långvariga hälsotillstånd. Mångfalden av medarbetare strävar efter att göra rättvisa åt alla anställda i sin individualitet och har värdefull potential för företaget och till ett ökat medarbetarengagemang.

  10. Stötta professionell utveckling med vidareutbildning

  Många medarbetare kommer att ha ett stort intresse av att hålla sin kompetens uppdaterad. Detta gynnar både individen och ditt företag.

  Ge stöd till dina anställdas livslånga lärande av teknisk kunskap och mjuka färdigheter. Intern utbildning och andra möjligheter kan kompletteras med externt inköpta utbildningsåtgärder och att erbjuda medarbetarna möjlighet att delta i seminarier och konferenser.

  Det är viktigt att integrera vidareutbildningsmöjligheter i samband med en långsiktig karriärplanering inom företaget: var står du för närvarande, i vilken riktning vill du utvecklas på medellång och lång sikt, och vilka åtgärder krävs för detta?


  Genomför en medarbetarundersökning med Netigate

  Netigates plattform för employee experience ger dig de verktyg du behöver för att lyssna på dina anställda vid alla beröringspunkter under medarbetarresan. Onboarding, puls, exitundersökningar och årliga medarbetarundersökningar är bara några exempel på de lösningar vi erbjuder för att främja bland annat ett ökat medarbetarengagemang. Det har aldrig varit lättare att lära sig av sina anställda.

  Registrera dig för ett gratis testkonto eller kontakta oss via detta kontaktformulär.