Som et viktig steg i lanseringen av nye produkter, handler markedsundersøkelser på nett om å finne ut av hva potensielle kunder ønsker, og om produktet du har utviklet møter dette behovet. Det er vanskelig å forutse hva folk mener, i tillegg til at dette ofte endrer seg raskt, og det kan være risikofylt å prøve å anta hva kundene ønsker. Bedrifter som lanserer et produkt uten å ha gjennomført nødvendige undersøkelser på forhånd, kan fort bli sårt skuffet når de oppdager at produktet ikke mottas slik som forventet.
Markedsundersøkelser på nett - spørre i stedet for å anta
Det finnes flere forskjellige typer spørreundersøkelser bedriften kan velge blant i forbindelse med gjennomføring av markedsundersøkelser. Det kan for eksempel være lurt å investere i panelundersøkelser tidlig i produktutviklingen, for å finne ut hva en demografisk gruppe mener om ditt nye produkt. Den grundige feedbacken en panelundersøkelse gir kan bli svært nyttig i form av designendringer på produktet før produksjonen faktisk starter. Andre metoder, som spørreundersøkelser og prototypetesting, blir også fordelaktig på senere tidspunkt.

Å sette sammen en markedsundersøkelse kan virke overveldende i starten. Hvor man skal begynne og hvordan man skal gå frem er vanskelig å vite for de fleste. Nettopp her er mye hjelp å få fra programvare spesielt utviklet for markedsføring. Mange leverandører tilbyr forskjellige typer spørreundersøkelser og annen type undersøkelsesprogrammer, sammen med tilpasset brukerstøtte som hjelper bedriften din i gang. Enten du trenger en enkel undersøkelse, eller en undersøkelsesrapport som går over flere nivåer, vil du kunne finne en leverandør (eller en kombinasjon av flere) som kan tilby funksjonene du trenger, i tillegg til tilgang på personene du ønsker å bruke som respondenter.

 

Fordeler og ulemper ved markedsundersøkelser på nett

Fordelene ved nettbaserte undersøkelser er mange. Internettet er så omfattende at en nettundersøkelse kan nå en hvilken som helst målgruppe, og enkelt gjøres tilgjengelig på forskjellige språk. De kan enkelt spres på tvers av landegrenser og tidssoner.

Ulempene ved markedsundersøkelsesverktøy handler ikke om det digitale formatet, men omfatter heller ulempene ved markedsundersøkelser generelt. Dette dreier seg om besvarelser som kanskje ikke er fullstendig nøyaktige, ettersom det ofte er vanskelig for folk å forutse sine egne meninger og reaksjoner basert på en beskrivelse i stedet for det ferdige produktet. Likevel er informasjon som kanskje er litt unøyaktig absolutt å foretrekke over ingen informasjon i det hele tatt. Markedsundersøkelsesverktøy anbefales i alle tilfeller på det sterkeste.