Vikten av marknadsundersökningen: En viktig del av att introducera en ny vara eller tjänst på marknaden är att genomföra marknadsundersökningar och produktutvärderingar. Med hjälp av noga utvalda frågor kan du ta reda på vad potentiella kunder har för behov och om produkten du vill lansera uppfyller dessa krav. Allmänna uppfattningar är svåra att förutse och trender förändras konstant. Det är därför riskabelt att bara anta vad kunden vill ha utan att fråga.

Företag som lanserar en produkt utan att genomföra en förebyggande marknadsundersökning märker ofta att deras produkt inte tilltalar kundgruppen såsom förväntat, vilket kan leda till stora förluster.

Marknadsundersökningen – fråga istället för att anta
När det kommer till marknadsundersökningen finns det flera olika varianter som kan implementeras under olika produktcyklar. Tidigt i designstadiet kan det vara nyttigt att investera i en panelundersökning där paneldeltagare från din målgrupp svarar på frågor och delar sina åsikter och tankar kring produkten. Den detaljrika feedbacken är väldigt hjälpsam och kan leda till avgörande förändringar innan produktionen sätter igång.

Det kanske låter tidskrävande och jobbigt att skapa en marknadsundersökning men som tur är finns det företag som specialiserar sig inom detta. Oavsett om du är i behov av en enkel enkät eller flera fördjupade analyser finns det webbaserade aktörer som ger dig tillgång till rätt verktyg och rätt målgrupp.

 

Riskfaktorer med marknadsundersökningen

Även om fördelarna är många med en denna undersökningstyp så är det viktigt att se över några av de generella nackdelarna. Det finns alltid en risk att svaren inte alls stämmer överens med verkligheten eftersom vissa människor baserar sin uppfattning på produktbeskrivningen istället för den faktiska produkten. Problem med undersökningsdesignen såsom fel ton, opartiska formuleringar eller missledande frågor kan även förvränga slutresultatet anmärkningsvärt.

Fokusera därför på att ställa konkreta frågor som inte påverkar deltagarnas svar. Ett exempel på en ledande fråga är; ”Tycker du om färgen på produkten?” För att generera mer användbar feedback ändrar vi istället frågan till: ”Vad tycker du om färgen på produkten?”.

I slutändan är informationen du får in, oavsett om den är stämmer till 100% med verkligheten eller inte, mer värdefull än ingen informations alls.

 

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Gör det online

Det finns många fördelar med att genomföra en marknadsundersökning online. De främsta är lättåtkomligheten och den omfattande räckvidden som gör att en webbenkät enkelt kan nå ut till stora målgrupper världen runt. Med erfarna leverantörer kan undersökningen även genomföras på flera språk vilket förbättrar deltagarnas upplevelse.

Med Netigates marknadsundersökningar och produktutvärderingar med paneler får du verktygen ert företag behöver för att utvärdera en ny vara eller tjänst. Tillsammans med Cint har vi direkt tillgång till 7 miljoner panelmedlemmar i över 50 länder som gladeligen hjälper dig att identifiera behoven och önskemålen hos er målgrupp.