När du har en ny produkt, tjänst eller kanske bara ett koncept som du vill lansera och är redo att ta de nödvändiga steg som behövs för att förvandla din dröm till verklighet, så bör du börja med att utföra en produktutvärdering för att få förståelse för vad dina kunder verkligen vill ha.

Produktutvärderingar - det effektiva sättet att förbättra och utveckla din tjänst eller produkt.

En av de viktigaste delarna av ett produkttest är att säkerställa att den möter de förväntningar som marknaden och kunder har. Det är väldigt simpelt: Du har en idé – eller tillgång, om du så vill – och vill nu ta reda på om det finns en efterfrågan.

Det finns ett antal metoder för att utföra en produktutvärdering och säkerställa att du är på rätt väg och att konceptet har möjlighet att nå framgång hos målgruppen.

Metoder för produktutvärderingar

Den bästa metoden är feedback från undersökningar i rätt kontext, det vill säga respons från riktiga kunder i den riktiga världen.

  • Intervjuer, mellan fyra ögon eller över ett telefonsamtal. Det är inte ovanligt att människor ogillar att svara på frågor över telefon och kanske väljer att inte svara på dina frågor eller lägger på luren.
  • Enkäter och frågeformulär på nätet. Denna metod är den absolut enklaste och effektivaste för att utföra en produktutvärdering då det kräver absolut minst av dina respondenter, allt som krävs är en dator med internetanslutning. Av alla metoder har denna högst svarsfrekvens, störst möjlighet att få kritiska insikter och minst behov av manuellt arbete. Jämfört med intervjuer blir också kvalitén på responsen högre.
  • Enkäter och frågeformulär via post. Fördelen är att det idag är relativt ovanligt att få något sådant via brev, vilket gör att det känns lite som en upplevelse. Nackdelen är att svarsfrekvensen ofta är avsevärt lägre då det kräver mycket mer tid och ansträngning av respondenten.

Om företaget är i uppstartsfasen och du vill hålla nere kostnaderna finns det några metoder som inte kräver en större investering:

  • Be dina vänner fråga sin familj och sina vänner om feedback på din nya idé. Anledningen till att du inte vill fråga din familj, eller dina vänner, är att dessa med största sannolikhet är partiska eftersom de bryr sig om dig och dina känslor. Därmed är risken stor att den feedback du får blir missvisande.
  • Om ditt koncept eller produkt har en tydlig målgrupp, som nyutexaminerade civilekonomer, kan det vara väldigt effektivt att hitta någon som passar profilen, och be denne samla ihop och ta med sig en grupp av andra personer som också passar in på profilen. Om du lyckas få ihop 5-10 personer som alla har de karaktärsdrag som din målgrupp besitter har du ett bra läge att diskutera produkten, prissättning, paketering, styrkor och svagheter m.m.
    Försök att få till åtminstone två sessioner för att få en bra spridning och helhetsbild av de åsikter som existerar. Som ett tips är det ofta väldigt uppskattat att ge en liten gåva till deltagarna som tack för hjälpen.