Sparebanken Sogn og Fjordane

Marie Heieren
Marie Heieren
Fagansvarleg HR
SelskapSparebanken Sogn og Fjordane er den største banken i Sogn og Fjordane.
HeadquartersSogn og Fjordane
IndustriBank, finans og forsikring

Om Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Sogn og Fjordane er den niende største sparebanken i Norge og har nærmere 50 prosent av markedet i Sogn og Fjordane. Banken har en forvaltningskapital på ca. 70 milliarder kroner og nærmere 280 ansatte. Den er det største finansielle fagmiljøet mellom Ålesund og Bergen, med sine 14 salgskontorer.

Banken er en god støtte til næringsutviklingen i regionen, og bidrar i omstillingen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn.

Utfordringen før Netigate

Sparebanken Sogn og Fjordane har jobbet med medarbeiderundersøkelser lenge. Før samarbeidet med Netigate gjorde de mye manuelt arbeid med dataene fra undersøkelsene. Det gikk svært mye tid til å behandle dataene de innhentet i medarbeiderundersøkelsene. Det var tidkrevende å analysere og utarbeide store og lange rapporter fra dataene i Excel og Power Point. De var på utkikk etter en løsning som kunne bidra til å spare tid, og samtidig kunne få hjelp. Med Netigate får de både en løsning for utsendelse av spørreundersøkelser, samt en egen konsulent som hjelper til med utformingen av dem, spørsmålsbanken, og ikke minst hvordan de skal jobbe med resultatene.

Tidligere brukte vi mye tid på å bearbeide dataene vi fikk inn. Det tok tid å analysere dem, utarbeide store rapporter i Excel, for så å overføre disse til presentasjoner i PowerPoint. Med Netigates verktøy har vi fått frigjort mer tid fra disse oppgavene, som vi kan benytte til å jobbe med resultatene. I tillegg gir det mer verdi til de som skal lese resultatene, både ledere og ansatte.

Marie Heieren, Fagansvarlig HR

 

Sparebanken Sogn og Fjordane bruker ikke bare Netigate til medarbeiderundersøkelser, men har også andre interne bruksområder for verktøyet. Løsningen er brukervennlig, og har du først satt seg inn i systemet, er det lett å forstå – vi har et veldig godt inntrykk av Netigate, sier hun.

Arbeidet med resultatene

Under pandemien begynte Sparebanken Sogn og Fjordane å jobbe med hyppige pulsmålinger ved hjelp Netigate-plattformen, og i 2022 ble disse utvidet målingene med en årlig medarbeiderundersøkelse. Netigates løsning medførte redusert tidsbruk ved hjelp av automatiserte rapporter, samt støtte og veiledning fra sin kontaktperson. På denne måten fikk de mer tid til å jobbe med resultatene, og gjør de mer verdifulle for de som skal lese dem, både ledere og medarbeidere. Det vil si at poenget kommer klarere frem og slipper lange rapporter og en rekke tilleggsspørsmål.

Undersøkelsene gir oss veldig god innsikt i hvordan de ansatte har det. Vi er sikre på at medarbeidernes tilfredshet, har en direkte påvirkning på resultatene våre. Så at de ansatte har det bra på jobb, at det ikke er for mye stress, men god trivsel på arbeidsplassen – det mener vi er viktig.

Ved å bruke Netigate får Sparebanken Sogn og Fjordane handlingsbare data å jobbe med. Her kan de se svart på hvitt hva som gir resultater – både på overordnet og avdelingsnivå. Det kan for eksempel være én avdeling som kanskje må jobbe med noen områder, mens en annen avdeling har andre forbedringsområder. De bruker da innsikt fra undersøkelsene til å fastslå hvilke tiltak som skal iverksettes for de forskjellige avdelingene. Avdelingenes ulike utfordringer krever ulike tiltak for forbedringer, og Netigates helhetlige plattform gir organisasjonen et detaljert overblikk over dette.

Det viktigste er å jobbe kontinuerlig gjennom året. Vi får gjort ting vi har fokus på ved hjelp av Netigate. Ikke bare selve undersøkelsen, for den er jo kun grunnlaget, men det som kommer etterpå. For det er dette som gir verdi, og som gjør at man jobber med arbeidsmiljø, engasjement og medarbeidertilfredshet. Når tiltakene er iverksatt og vi opplever engasjementet fra medarbeideren til å jobbe med disse, det er da vi ser effekten av det hele.

Marie Heieren, Fagansvarlig HR

Netigate Consulting

Sparebanken Sogn og Fjordane samarbeider også med Netigate Consulting i arbeidet med å analysere og presentere resultatene. Her har kundekontakten presentert resultatene fra hovedrapporten til HR-avdelingen, som har videreformidlet disse til konsernledelsen og banken. Etter denne presentasjonen er det de siste årene også blitt gjennomført en utvidet analyse av medarbeiderundersøkelsen. Der fremkommer det blant annet hva som er drivkreftene til engasjement, forslag til hvordan det kan jobbes med resultatene, tips om smarte tiltak, samt hvor og hvordan tiltakene kan iverksettes.

Etter råd fra kundekontakten har det vært gjennomført lederundersøkelser i etterkant av workshops. Her har lederne blitt spurt om hvilke forbedringer og bevaringsområder de har, hvilke tiltak som er iverksatt, samt hvordan de opplevde prosessen. På den måten blir det en lederevaluering, og HR-avdelingen får informasjon og oversikt over hvilke områder det jobbes med og hvilke tiltak som blir satt i verk. Erfaringene som blir gjort, samt råd og tips, deles videre på tvers i organisasjonen. På denne måten jobbes det svært godt med arbeidsmiljøet, noe som er veldig nyttig.

Jeg vil definitivt anbefale Netigate, fordi vi får god hjelp av dere. Dette er et godt system med god brukervennlighet. Dessuten får vi frigjort tid til å jobbe med det som gir verdi. Vi får ferdige og gode rapporter, og vi kan bruke tid på å følge opp både lederne og de ansatte, samt jobbe med tiltak og se om de har effekt.

Marie Heieren, Fagansvarlig HR

Lag din første undersøkelse på noen få minutter.

  • Bruk våre ferdige maler for undersøkelser eller lag dine egne fra bunnen av.
  • Send undersøkelser via e-post, SMS, lenke, API eller individuell pålogging.
  • Analysere svarene med filter og AI.

Prøv kostnadsfritt Test selv de ulike funksjonene våre i 30 dager. Det kreves ikke betalingskort. Avsluttes automatisk.