I dagens digitala samhälle väljer vi helst våra mobiler för att komma upp på internet. Finns det belägg på arbetsplatsen för att mobilen ökar engagemanget? Under 2016 spenderade den genomsnittliga europén ca 2 timmar på mobilen per dag. Dessa siffror har enligt Svenskarna och Internet bara fortsatt att öka i takt med mobilanvändandet och liknande rapporter i andra länder visar liknande trender.

Trots att mobilanvändandet kan orsaka negativ påverkan på hälsan och arbetsplatsens produktivitet visar fler och fler källor motsatsen. Ska arbetsgivare uppmuntra användandet av mobiler på och för jobbet? Om svaret på den frågan är ja, vilka är de bästa sätten som ökar motivationen hos de anställda?

Är det vi som driver teknologin framåt eller är det tvärtom?

Med informationssamhället som kom före mobilanvändandet har Forrester ändå kommit fram till att 66% använder sig av minst två enheter på arbetsplatsen. Resultatet kommer från en undersökning som gjordes i Nordamerika och Europa och varierar mycket mellan länder, branscher och ålder på företaget. Dessutom påverkar företagets regler användandet av mobiler under arbetstid.

Medarbetare som är vana med att alltid ha sin mobil i närheten (oavsett miljö) kan tycka att det är jobbigt att inte bli avbruten av inkommande sms, email och notifikationer. Detta fenomen kan enkelt förklaras med att det är av mänsklig natur att bete sig så men det är samtidigt ett allvarligt tecken på att det är en hög risk att bli beroende.

mobile-phone-affinity-employee-engagement

I en undersökning gjord av OpenMarket visar att 83% av de som är födda efter millenniumskiftet läser sina meddelanden endast 90 sekunder efter att de tagit emot dem. Att vara tillgänglig på det sättet, dygnet runt, kräver förmågan att kunna göra fler saker samtidigt, vilket i sin tur är förenat med hög stressnivå.

Dessutom är det också negativt för privatlivet att hela tiden vara tillgänglig till jobbrelaterade aktiviteter i mobilen, vilket påverkar balansen mellan arbetet och privatlivet. Detta kan även leda till sämre arbetsmotivation och prestation.

Även om nackdelarna med att alltid vara uppkopplad är allmänt känt finns det ändå några fördelar som inte går att undvika. Studier visar faktiskt att ett ökat användande av mobilen ökar medarbetarnas engagemang på arbetsplatsen.

Det finns definitivt en tunn, fin linje mellan ett hälsosamt och ohälsosamt mobilanvändande. I slutändan kan smart teknik bara vara så smart som användaren.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vänd invasion till motivation

Så hur kan vi tänka runt arbetsplatsen så att mobilen ökar engagemanget och inte blir en distraktion? Mobila enheter gör medarbetarna mer flexibla. Jobbrelaterad information kan göras tillgänglig från vilken plats som helst och denna flexibilitet har förbättrat balansen mellan arbete och privatliv. Vi behöver inte längre att skjuta på våra ärenden, eller pendla mellan jobbmöten. Vi behöver heller inte använda en semesterdag eller vår fritid åt ett besök hos doktorn.

Enligt Forbes förbättrar den bärbara tekniken arbetsflödet med 30% och produktiviteten ökar dessutom med 23%.

Och ju mer vi tänker på det, har inte den strikta 9-17-arbetsdagen blivit rätt föråldrad? Ökad flexibilitet gör folk lyckligare – och glad personal jobbar mer effektivt, vilket i sin tur gör arbetsgivaren glad. Nu när alla parter verkar vara nöjda och glada är det ändå spännande att fundera över hur vi kan få ut ännu mer av denna trend.

Fördelar med att få insikter i realtid

Som arbetsgivare vill du veta vad personalen egentligen tycker. Vad tycker dina anställda om den senaste omorganiseringen? Oroar sig medarbetarna över den kommande högsäsongen? Är de stressade över det nuvarande projektet eller arbetsbördan? Svaren på dessa frågor vill du inte missa… Enligt The Engagement Institute kostar omotiverad personal företag $550 per år. Och tiden tickar.

Dagens tajta relation med mobiltelefonen öppnar upp för att nå resultat i realtid. Enligt ADP Research Institute är HR-information som delas via mobilen 60% mer engagerande jämfört med datorn. Populära nätverksplattformar som LinkedIn genomför stora uppdateringen för att optimera användandet av deras mobilapplikationer. Fler och fler verksamheter förbereder inför att vara tillgängliga via mobilen på daglig basis. Nu är tiden inne för att anpassa medarbetarnas engagemang med användarinställningar och därmed öka effektiviteten.

Vill du öka mobilanpassningen och stärka din personal?

Här är några tips som är värda att komma ihåg så att mobilen ökar engagemanget hos de anställda:

Uppmuntra mobilanvändandet.

Även om mobilanvändandet 2018 är väldigt vanligt finns det ändå medarbetare som fortfarande har en bit kvar. Bara för att det finns många mobil-appar idag betyder inte det att alla använder dem.

Uppmuntra dina anställda att bli bättre på sina mobiltelefoner och försäkra dig om att de får det tekniska stöd och den kunskap som de behöver. Se till att varje tecken på osäkerhet tas omhand, och investera i verktyg som är i linje med den säkerhet som krävs. Använd appar som stöd för att förbättra samarbeten och kommunikationen mellan avdelningar och ledningen.

Informera om fördelarna och optimera användarupplevelsen.

Välj en plattform som är lätt att använda med ren instinkt och som ger bästa möjliga uppkoppling. Om målet är att samla bästa möjliga information från din personal behöver du en modern app som ger en lättanvänd upplevelse. Medarbetarna måste omedelbart förstå fördelarna för att se värdet och syftet med applikationen.

Några medarbetare kanske tycker det kränker deras privatliv att använda en jobbrelaterad enhet. Därför måste det finnas en möjlighet att ha två mobiler för att kunna skilja på arbetet och privatlivet.

Välj rätt tidpunkt och frekvens.

Samtidigt som du inte vill gå miste om viktig data är det viktigt att inte vara för angelägen. Välj rätt tidpunkt och lagom antal tillfällen för undersökningar eller andra aktiviteter.

Om du är osäker på var du ska börja och hur du ska närma din personal för att få högkvalitativ data är det bra att ta hjälp av experter.