Det spelar ingen roll om du är helt ny i branschen, eller har ett välkänt och respekterat varumärke, när du lanserar en ny produkt eller tjänst. Därför publicerar vi denna introduktion till marknadsundersökningar. Du måste alltid se till att få inblick i vad dina kunder vill ha och behöver. Försök att ta reda på dina kunders åsikter redan under idéstadiet, ända fram till dess att du har förverkligat din idé. Genom att skicka ut marknadsundersökningar till din målgrupp kan du enkelt och smidigt ta reda på om det finns ett behov för din nya produkt, om folk gillar din nya idé och om din produkt/tjänst är tillräckligt bra eller om förbättringar behöver göras för att tillgodose dina kunders behov.

introduktion till marknadsundersökningar

Termen “marknadsundersökning” används ofta synonymt med “marknadsföringsundersökning”, men det är stor skillnad mellan dem. Den tidigare tillämpas på marknader medan den senare refererar till marknadsföringsprocesser. Marknadsundersökningar är en väldigt viktig del i varje företags affärsstrategi, och de är en nyckelfaktor för att inneha konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. Det är här du har perfekt användning av en undersökning!

Enkäten består av en rad frågor, ofta utformade för statistiska analyser av feedbacken. Enkät som undersökningsinstrument är en historiskt beprövad metod; den uppfanns redan 1838 av Statistical Society i London. De verkliga fördelarna med en enkät, till skillnad mot telefonundersökningar eller personliga intervjuer, är att de är billiga att genomföra och de kräver ingen personal för att ringa eller uppsöka folk.

Vilken följd ska dina frågor ha? En allmän regel är att de ska löpa logiskt med de minst känsliga frågorna i början och de känsligare frågorna mot slutet, från de mer allmänna frågorna till mer specifika frågorna. Detta är ett smart sätt att uppnå högre svarsfrekvens än att direkt starta med de ”svåra” frågorna. Det är bättre att värma upp respondenterna genom att fråga vad de eftersöker i den här typen av produkt, och om de har hittat något som möter deras behov, innan du frågar dem om de skulle kunna tänka sig att köpa din produkt, ”ja eller nej”.

Kom ihåg att använda tydliga och begripliga formuleringar så att alla respondenter, oavsett utbildningsnivå, kan förstå frågan. Försäkra dig om att du har använt korrekt stavning, grammatik och skiljetecken – be någon att korrekturläsa innan du publicerar din undersökning. Grammatiska fel ger ett oprofessionellt intryck och det vill vi ju inte, eller hur? Självklart inte, du är professionell – det är därför du är på väg att genomföra en marknadsundersökning!

På Netigate har vi gedigen erfarenhet av vad som krävs i alla marknadsundersökningsprojekt. Kontakta oss på Netigate om du har frågor och funderingar och vill ha hjälp med er nästa undersökning, utöver denna introduktion till marknadsundersökningar.