Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår. Vi har frågat 887 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige. Urvalet är riksrepresentativt och tidsperioden är den 20-26 mars 2020. Undersökningen visar vilka som arbetat hemifrån, om de har det som behövs för att arbeta hemifrån samt hur oroliga de är över den rådande situationen.