...

Hur mår Sveriges anställda?

Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår.


Publicerad

2 april, 2020

Format

PDF

Storlek

0.07 MB

Netigate har undersökt hur Sveriges arbetsplatser och hur deras anställda mår. Vi har frågat 887 slumpmässigt utvalda individer som jobbar heltid eller deltid på arbetsplatser runtom i Sverige. Urvalet är riksrepresentativt och tidsperioden är den 20-26 mars. Undersökningen visar vilka som arbetat hemifrån, om de har det som behövs för att arbeta hemifrån samt hur oroliga de är över den rådande situationen.