Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Webinar

Så skapar vi ett hållbart medarbetarengagemang – från måste till vill (Online)

25 mars 2022, 08:00 - 09:30
Niklas Delmar
Niklas Delmar Co-Founder & Engaging Speaker, HejEngagemang
Astrid Van den Brink Erlandsson
Astrid Van den Brink Erlandsson Chief Services Officer, Netigate

Engagerade medarbetare är avgörande för ett företags framgång. Medarbetare som trivs och mår bra är mer engagerade och produktiva vilket leder till ökad lönsamhet. Att lyssna på sina anställda ger företag insikterna de behöver för att kunna skapa en stark företagskultur, förbättra övergripande nöjdhet och utveckla verksamheten i rätt riktning. I över 10 år har vi på Netigate mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetarna ska nå sin fulla potential.

I mars 2022 släpper vi vår senaste medarbetarrapport och vill med detta bjuda in dig till en inspirerande morgon digitalt tillsammans med oss. Den 25 mars klockan 08:30 kommer vi att presentera insikterna från vår senaste rapport och prata mer om hur medarbetarengagemanget sett ut under det senaste året och vägen framåt. Dessutom har vi äran att ha med oss Niklas Delmar, från HejEngagemang, som kommer att bjuda på en inspirerande föreläsning om hur vi skapar engagerade och motiverade anställda som går till ett arbete de brinner för – inte för att de måste.

Dagens agenda:

08:30 Vi sätter igång morgonen! Astrid Van den Brink Erlandsson, Head of Professional Services på Netigate, presenterar resultat från vår senaste rapport om vad som drivit engagemang på svenska arbetsplatser under 2022!

08:45 Niklas Delmar från HejEngagemang – Så skapar vi hållbara organisationer och människor

09:15 Astrid & Niklas: Vad kan arbetsgivare göra för att påverka medarbetarengagemanget i rätt riktning? Frågor från publiken.

Det här kommer du att få med dig:

  • Så skapar vi förutsättningar för engagemang och inre motivation utifrån evidensstark arbetspsykologiforskning – för andra och för oss själva
  • Några enkla tips och tricks på vad du som individ kan göra för att öka din egen energi och engagemang
  • Insikter från Netigates senaste medarbetarrapport
  • Därför bör medarbetarengagemang vara ett övergripande affärsmål

Om talarna

Kraften i ett starkt medarbetarengagemang Niklas Delmar är Är Co-Founder & föreläsare på HejEngagemang, och har under de senaste femton åren intresserat sig för hur vi bygger hållbara organisationer och människor, samtidigt. Niklas har en bakgrund som ledare i större och mindre organisationer och som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. För fem år sedan blev övertygelsen om att vi tillsammans kan skapa ett mer engagerat och välmående Sverige hans primära drivkraft. Niklas är en skicklig pedagog, kommunikatör och strateg. Han växlar sina dagar med att föreläsa, utbilda och arbeta långsiktigt med organisations-, ledar- och medarbetarutveckling.

Astrid Brink Netigate

 

Astrid Van den Brink Erlandsson är Chief Services Officer på Netigate och har lång erfarenhet av att jobba med data och analys.

 

5 tips för att lyckad webinarstrategi

 

Sophie Hedestad är CMO på Netigate och kommer vara moderator under morgonen.

Boka din plats