Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

SLU – Mitt liv med hund

Therese Rehn
Therese Rehn
Projektledare
FöretagSveriges Lantbruksuniversitet, SLU:s, vision är ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Deras verksamhetsidé är att bedriva forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle.
HeadquartersSverige
BranchUtbildning, Forskning & Utveckling

Om SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU:s, vision är ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Deras verksamhetsidé är att bedriva forskning, utbildning och miljöanalys i samverkan med omgivande samhälle. Genom att bedriva forskning på samspel mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna vill de bidra till en hållbar samhällsutvecklingen och bra livsvillkor för vår planet.

Forskningsprojektet ”Mitt liv med hund”

I februari 2021 startade SLU det unika forskningsprojektet ”Mitt liv med hund” där valpar och deras ägare följs genom livet. I projektet kommer de särskilt att studera relationen mellan hund och ägare, hur denna relation utvecklas och vad som kan vara avgörande för kvaliteten på relationen. Man kommer även att studera hundens effekt på ägarens fysiska och psykiska hälsa.

Genom en ökad förståelse för hur olika faktorer, såsom livsstil, arvsanlag, hälsa och beteende, påverkar hunden och ägare hoppas SLU via detta projekt kunna förbättra hundars och människors välmående.

Smarta automatiserade enkätutskick via Netigate

SLU har använt Netigate under många år. När forskningsprojektet ”Mitt liv med hund” skulle starta var det självklart att använda Netigates användarvänliga plattform för att skicka ut enkäter till deltagarna. Hundägarna som är med i forskningen kommer under hundens livstid få besvara enkäter med olika frågeställningar och inriktningar.

 

”När Netigate automatiserat våra utskick för att samla in data, kan vi ägna oss åt forskningsresultaten.”

Therese Rehn, Projektledare

 

Netigate erbjuder en avancerad teknologi som håller koll på hundens ålder och beroende av denna triggas olika smarta och automatiserade enkätutskick. Då forskningsprojektet kommer att pågå under flera år sparar SLU tid genom de automatiserade utskicken som triggas av hundens ålder. SLU kan istället ägna sig åt att studera forskningsresultatet och behöver inte lägga tid på att hålla koll på när och till vem de olika enkäterna ska skickas.

mitt liv med hund

 

”Netigate känns som en naturligt del av forskningsprojektet ”Mitt liv med hund”!”

Susanne Lindwall, Projektadministratör

 

Genom en ökad förståelse för hur olika faktorer påverkar välbefinnande hos hund och ägare, hoppas SLU kunna förbättra och skapa ett mer hållbart hundägarskap i framtiden.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.