Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Managed Services

Managed Services ger din organisation upp till 20 timmar exklusiv tillgång till våra undersökningsexperter

Kontakta Oss
Astrid van den Brink, Head of Professional Service, Astrid van den Brink, Head of Professional Services

Större verksamhetsfokus - Tillgång till experthjälp - Proaktiva lösningar

Vi vet att våra kunder ständigt förväntas klara av mer med mindre resurser. Låt oss förstärka ert team och hjälpa er att utforma er studie, bygga era enkäter, driva era projekt och rapportera i ett format som passar er.

Med ett team av systemarkitekter, marknadsundersökare och statistiker erbjuder vi en kraftfull expertmix som tar hand om implementeringen och ger er nya insikter. Låt Managed Services bli en förlängning av er projektgrupp. Vi är experter på att hantera svåra utmaningar.

Netigate-implementering

Onboarding som inkluderar de bästa metoderna för att implementera Netigate-plattformen i din organisation, och på så sätt maximera dess fulla potential.

Förbättringsstyrning

Managed Services förser dig med ett team av Netigate-experter som hjälper dig att skapa en strategisk färdplan och löpande arbeta med att förbättra era processer.

Analyssupport

Framtagning och hantering av avancerade rapporter.

Skräddarsydd enkätdesign för ert företag

Professionella och skräddarsydda undersökningar med er företagsdesign.

Strategisk Rådgivning

Proaktiv rådgivning för att försäkra att din organisation får ut maximalt av Netigates undersökningsplattform.

Undersökningssupport

Support för avancerade undersökningsprojekt eller under hektiska perioder. Våra experter hjälper er att förbereda undersökningen, granska frågorna och upprätta avancerad frågelogik och automatiska notifikationer.

Företagsanpassad utbildning

Utbildning utformad efter företagets specifika behov.

Teknisk Support

Teknisk support för att optimera företagets feedbackprocesser, inklusive pop-ups, iFrames och dokumentation för API-integrationer.

Distributionssupport

Expertrådgivning för att administrera enkätdeltagare och framställa bakgrundsdata.

Dataanalys

Guidad genomgång av t.ex. korrelationsanalys och regressionsanalys.

Panelundersökning

Direkt tillgång till professionella undersökningar kombinerade med noga utvalda paneler (25 miljoner registrerade konsumenter från fler än 80 länder)

Kom igång med Managed Services

Är du intresserad av Managed Services och vill veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig.