Steg 1: Skapa din enkät

I denna video går vi igenom hur du skapar din första enkät, på under 4 minuter! Ta första steget mot värdefulla insikter om kunder, medarbetare och marknaden – enkelt, snabbt och säkert.

Steg 2: Distribuera din enkät

Efter du har skapat din enkät, är nästa steg att distribuera den. I denna video visar vi hur du skickar ut din enkät till dina respondenter och vilka metoder du kan använda.

Steg 3: Analysera dina resultat

Grattis! Du har både skapat och distribuerat din första enkät med Netigate. Nu är det dags att analysera resultatet och få den data och det underlag du behöver för att fatta rätt beslut.