Hemarbete väntas fortsätta även efter pandemin – ”ett paradigmskifte”

27 januari 2021

MäklarVärlden

Press & Media

Sophie Hedestad
Sophie Hedestad, Chief Marketing Officer
sophie.hedestad@netigate.se
 0732012498    LinkedIn