Netigate och finländska Lumoa går samman och skapar en ny ledande europeisk lösning för upplevelsehantering 🎉 Läs mer här.

Rapport: så tänker svenskarna om framtidens arbetsplats

12 november 2021

Resumé

Press & Media

Nathalie Taub
Nathalie Taub, Marketing Director
nathalie.taub@netigate.se
 +46 (0)76-308 47 94    LinkedIn