Toppbetyg för chefer inom finans och IT – offentlig sektor och transport i botten

June 27, 2019

Medarbetarna i bank- och finans samt IT-sektorn rankar ledarskapet på sina arbetsplatser högt jämfört med andra branscher. Det visar den nationella medarbetarundersökningen Sveriges medarbetare 2019, som har genomförts för tionde året i rad av undersökningsföretaget Netigate. Sämst betyg för ledarskapet får offentlig sektor samt transportsektorn.

Personer som arbetar inom bank- och finans samt IT-branschen ger höga betyg till sin närmaste chef när det exempelvis rör frågor som att sätta mål, ge feedback och hur bra chefen är på att motivera sina medarbetare.

– Det är tydligt att medarbetare inom bank- och finans samt IT-sektorn rankar sin arbetsplats, och ledarskapet där, högt jämfört med de andra branscherna som vi har undersökt, säger Alexandra Drottler, senioranalytiker på Netigate. Även andra faktorer såsom den fysiska arbetsmiljön rankas högt.

Däremot hamnar bank- och finans och IT i botten bland de undersökta branscherna när medarbetarna svarar på frågan “Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet”. Här är det istället medarbetare inom vård- och omsorgssektorn som ligger i topp.

På frågor kring hur arbetsplatsen arbetar med stress och om tiden räcker till för arbetet så sticker utbildningssektorn ut, där bland annat lärare ingår. Utbildningssektorn ger lägsta betyg till sin arbetsplats på frågan om arbetstiden räcker till och näst lägsta betyg på om arbetsplatsen tar stressfrågor på allvar, följt av transport- och logistiksektorn.

– Vi ser att lärare och andra inom utbildningssektorn är mer engagerade i sitt arbete än genomsnittet, säger Alexandra Drottler. Samtidigt ligger de i botten när det gäller stress och arbetsbelastning. Det är en oroväckande kombination som kan leda till att medarbetare slutar eller i värsta fall blir sjukskrivna.

En del av undersökningen handlar om trakasserier på arbetsplatsen. Även här är det medarbetare inom finans- och sektorn som i högst grad instämmer i påståendet att arbetsplatsen är “fri från oönskat beteende, såsom sexuella

how often employee engagement survey

trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld”. Och även på den här frågan ger medarbetare inom offentlig sektor och transport sin arbetsplats bottenbetyg.

Kontakt:
Alexandra Drottler
Program Manager Employee Experience
Tel: 076-637 36 52
E-post: alexandra.drottler@netigate.se

Fler pressmeddelanden

Pröva Netigate idag

Vi hjälper dig att förstå de människor som är viktiga för verksamheten – dina kunder, konsumenter och medarbetare.

Prova Netigate
Håll dig informerad

Registrera dig och få vårt toppinnehåll direkt till din inbox - nya insikter garanteras.

Tack för din prenumeration

Du kommer snart att få ett bekräftelsemail.