Att mäta engagemang hos svenska medarbetare är bra men att även mäta hållbart engagemang är bättre.

De faktorer som idag driver medarbetarengagemang hos svenska medarbetare är mer eller mindre desamma som för 10 år sedan. Ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling har genom åren visat sig vara de viktigaste drivkrafterna. När vi tittar på resultaten över medarbetarnöjdhet, -lojalitet och engagemang från de senaste 10 åren ser vi inga plötsliga förändringar. Däremot ser vi en positiv trend där exempelvis ledarskapet har stärkts, den interna kommunikationen är bättre och inflytande från medarbetarna ökar. Dessutom är en högre andel av arbetsstyrkan engagerade medarbetare. Enligt en studie från Gallup som publicerades för några år sedan, kan engagerade medarbetare ge upp till 22 % högre lönsamhet!

Vad visar statistiken om engagemang?

Det låter helt enkelt som att svenska arbetsgivare har ett fantastiskt läge och en blomstrande framtid framför sig. Samtidigt visar statistiken att en allt större andel högpresterande individer väljer att byta jobb, eller till och med karriär. Varför är det så när vi har det så bra? Är vi helt enkelt för engagerade?

Med allt detta snurrandes i våra huvuden insåg vi att det var dags att både tänka – och mäta – nytt! Under första kvartalet 2019 gjorde därför Netigate ett omfattande arbete och omtag av vår tidigare modell för engagemang. Vi gick igenom 10 års data, vi läste psykologistudier och akademiska forskningsrön. Vi testade helt enkelt nytt och testade om. Efter några månader landade vi i något som vi är mycket stolta över – en modell framtagen för att inte enbart mäta engagemang utan även ett hållbart sådant.

I den här rapporten får du läsa om de senaste insikterna kring vad som driver medarbetarengagemang. Du kommer även få en inblick i hur vi ser på hållbart engagemang.