Netigate har gjort en unik undersökning som visar hur regeringen hanterar coronakrisen. I undersökningen kan vi se stora skillnader i svaren beroende på ålder. Vi har ställt frågor om hur öppet samhället ska vara under coronakrisen samt svenskarna syn på den ”svenska metoden”. I det här fallet definierat som att Sverige har mindre restriktioner att vistas i offentliga miljöer än andra länder. 926 personer har deltagit i undersökningen som är riksrepresentativ.