När medarbetare utvecklar sin kompetens utvecklas också företaget och genom en enkät kan du kartlägga kompetensutveckling och var behoven finns. Det hjälper er att bli mer effektiva i planeringen av kompetensutveckling i ert företag. Kompetensundersökningar är en viktig del i HR arbetet för att få en nöjd och kompetent personal. Att kontinuerligt arbeta med anställdas kompetensutveckling stärker er både på individnivå och som företag i helhet. En väl förankrad och kontinuerlig kompetensutveckling leder till såväl professionellt som personligt lärande hos dina medarbetare. Kompetensutveckling bidrar till att organisationen som helhet utvecklas på ett positivt sätt.

Att kartlägga kompetensutveckling med rätt insatser

Det finns direkta anledningar att se var behoven för kompetensutveckling finns då det är kopplat till positiva resultat för företag. Några av fördelarna det kan leda till är:

  • Nöjdare personal som känner att de utvecklas på arbetsplatsen.
  • Medarbetare som stannar längre eftersom de inte behöver byta arbetsplats för att utvecklas.
  • Ett företag med större kompetens.
  • Undvika att någon medarbetare har för lite kompetens på sitt område.
  • Ingen medarbetare har för mycket kompetens för sitt område och är därmed värdefullare med andra arbetsuppgifter.

På Netigate rekommenderar vi att göra kartläggningen med en enkät där det är enkelt att följa upp resultat och skapa handlingsplaner. Varför inte prova vår undersökningsplattform i 30 dagar och testa de mallar som finns?