Att undersöka den interna kommunikationen är ett bra sätt att kartlägga hur den egentligen fungerar. En väl fungerande intern kommunikation är viktigt i alla företag, men blir komplexare ju större företaget är. Genom att undersöka vilken slags information som går genom företagets olika kanaler till olika personer får du en bra bild på var det flyter på bra och var informationen inte går så smidigt som det borde. Utvärdera den interna kommunikationen genom enkäter för att få kunskap som hjälper er att fixa problem som annars stjäl tid från viktigt arbete.

Enkäter som utvärderar den interna kommunikationen hjälper er att få:

Effektivare kommunikationsvägar.

Kunskap kring vilka kanaler som fungerar bäst till olika syften.

Tillbaka tid som tidigare gick till kommunikationsmissar.