Feedback som leder till förändring

Genom NMI-undersökningarna får ledningen information kring vad medarbetare tycker är bra på sin arbetsplats och vad som går att förbättra. Till exempel visade en NMI-undersökning att medarbetarna tyckte att de lönemodeller som fanns inte var tillräckligt tydligt specificerade. Med resultatet som underlag kunde ledningen dra upp klarare och mer preciserade riktlinjer för lönepolicyn och det visade resultat redan nästa undersökning: Siffrorna hade klart förbättrats och medarbetarna var nöjdare.

simon-sandberg-510x224beskärd

Simon Sandberg, Partner- och utbildningsansvarig, MediaAnalys

Tack vare NMI-undersökningarna kan vi plocka upp och åtgärda områden som våra medarbetare tycker fungerar mindre bra och det gör att vi ständigt kan arbeta för att förbättra oss som arbetsplats. Det är jätteviktigt för oss att alla trivs eftersom vi anser att det är personalen som är företaget.”

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Publicerade resultat ger en transparent kultur

MediaAnalys arbetar för att ha en öppen och transparent kultur och att vara öppen med resultat från NMI-undersökningarna är en del av att kommunicera detta både internt och vid rekryteringar.

Vi vill visa att personalens åsikter har hög prioritet och att det är viktigt att alla trivs på jobbet. Alla företag har något de måste arbeta med och ingen arbetsplats är perfekt. Genom att publicera resultaten från NMI-undersökningarna offentligt visar vi att vi är ett transparent företag som inte döljer något.