Är dina medarbetare engagerade? Allt flyter på riktigt bra och dina medarbetare är en grupp av engagerade och duktiga personer som tycks vara stolta över att arbeta för dig. De kommer alltid in med ett leende på läpparna på måndagsmorgonen.

Är dina medarbetare engagerade?
Är det verkligen så? Om så är fallet är det bara att gratulera! Om det ovannämnda inte riktigt stämmer in med verkligheten så fundera på följande:
När tog du senast reda på hur engagerade dina medarbetare verkligen är? När tog du senast reda på om det där leendet på läpparna snarare är ett sätt att försöka hantera vardagstristessen?

Att ständigt ”engagera människor” är en av de mest avgörande faktorerna när det gäller konkurrens inom företagande idag. Vad är egentligen medarbetarengagemang? En bra definition är detta exempel formulerat av Kevin Kruse :

“Det betyder att de engagerade dataprogrammerarna arbetar övertid när det behövs utan att behöva tillfrågas. Det betyder att de engagerade butiksbiträdena plockar upp skräp på golvet i butiken även när chefen inte ser. Det betyder att säkerhetspersonal på en flygplats söker igenom en misstänkt väska även om det är den sista väskan under deras arbetspass.”

En medarbetarenkät kan bestå av flera påstående som ska tas ställning till om de stämmer eller ej. Det kan tyckas obetydligt att genomföra detta men det är viktigt eftersom medarbetare som är engagerade leder till ökad lönsamhet för företaget.

Vad ska du fråga?

Det har redan nämnts att påståenden kan användas för att mäta medarbetarengagemang. Två exempel är ”jag rekommenderar min arbetsplats till vänner och bekanta” eller ”min chef skapar mervärde till mitt jobb”, som inspirerats av Employee Net Promoter Score (eNPS). Dessa påståenden är bra men du bör överväga detta innan du väljer att ha med dem i din undersökning:

  • Vad händer om min medarbetare markerar att han eller hon INTE rekommenderar andra att arbeta för dig? Hur går du vidare med detta?
  • Vad är du villig att göra för att förbättra engagemanget?

Faktum är att det är av stor vikt att inte bara fråga, utan att ställa frågan på ett sätt som ger de mest relevanta svaren och att vara beredd att agera vid eventuella negativa svar. Med andra ord är frågestrukturen viktig.

Om du känner att detta är för svårt för dig och att du inte har den tid som krävs för att säkerställa att frågorna ställs på bästa sätt, så kanske du bör ta till professionell vägledning i denna process. När allt kommer omkring så är medarbetarengagemang en viktig del när det gäller din framgång!

Netigate erbjuder en online-plattform och enkla metoder för att ge överblick över medarbetarengagemanget. Vår plattform är enkel att använda men samtidigt kraftfull. Över 2 000 företag över hela världen använder Netigates undersökningsplattform för att få konkreta råd som främjar handling. Snabbt, enkelt och säkert.