Siri Wikander

Siri Wikander är ett riktigt proffs när det kommer till medarbetarengagemang. Vi träffade Siri för att prata mer om företagskultur, medarbetarengagemang och varför det är så viktigt att lära sig något nytt varje dag!

Om Siri Wikander

Siri Wikander är People Growth Expert på bolaget – Beyond Learning, som hon startade upp 1 februari i år. Siri Wikander har lång erfarenhet av Human Resources och föreläser flitigt kring hur du kan få in mer lärande i din vardag.

Siri, du är People Growth Expert – kan du berätta mer om det?

I min karriär har jag haft turen att få jobba med fantastiska kollegor och roliga arbetsuppgifter. Jag har jobbat i en tid där digitaliseringen varit ett faktum. Digitaliseringen har medfört att vi inte längre kan vara toppstyrda utan måste släppa lös medarbetarkraften som finns i organisationer.

Jag har sett kraften som finns i varje individ, vad som händer när man lämnar över hur:et till medarbetarna och gör ledarens roll mer till någon som visar riktning, röjer undan hinder och fattar beslut. När man gör detta skapar det enorma resultat både när det kommer till trivsel och medarbetarengagemang men också affärsresultat.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Ledare idag har ofta många operativa uppgifter utöver att leda ett team. Vad tycker du om det?

Det går bra att ha ett ledaruppdrag och samtidigt jobba operativt, så länge man har rätt förutsättningar för att kunna göra det. För att lyckas med det behöver man själv ha förmågan att delegera och någon att delegera till.

Under coronatider är det än viktigare för företag att jobba med sin kultur, varför?

Kort sagt kan man säga att företag idag behöver ha en kultur för att lyckas nå sina strategiska mål. Utvecklingen går snabbt och affärsmodeller utmanas hela tiden av nya aktörer som kanske är mycket bättre på digitalisering. Därför behöver företag sätta en tydlig riktning och strategiska mål.

Företagskulturen är dock något man behöver jobba med hela tiden. Det kan man göra på olika sätt. Från ett HR-perspektiv så bygger man kulturen i olika processer som exempelvis i onboarding processer, ledarskapsutbildningar med mera.

Ur ett ledningsperspektiv bör hela kommunikationen vara uppbyggd på ett sätt där man pratar om kulturen och affären. Ledningen är en väldigt viktig bärare av kulturen för hela organisationen.

Det är också viktigt att prioritera sitt kulturarbete. Ofta har företag gjort en kulturresa och har en kultur. Då handlar det snarare om att hålla kulturen vid liv. Med hjälp av medarbetarundersökningar kan man enkelt se om det är något som skaver i kulturen. Det medarbetare ofta lyfter i medarbetarundersökningar är bristen på feedback. Genom att förstå vad medarbetarna behöver kan ledningen välja att endast jobba med feedback under en period. Ett sätt att jobba med kulturen är därför att våga välja ett fokus område.

Historiskt har vi varit inriktade på att ge varandra feedback på rätt sätt. Och jag tycker det är viktigt att vi boostar och lyfter varandra. Men det är minst lika viktigt att be om feedback för att lära oss nya saker.

Vilket ansvar har medarbetarna för att nå den önskvärda kulturen?

Alla medarbetare, ledare och ledningsgruppen är ansvariga för kulturen man har organisationen. Medarbetarna kan göra skillnad och välja olika sätt att reagera på. Därför bär individen ett stort ansvar.

Man pratar ofta om ”cultural fit” när man rekryterar. Jag är snarare förespråkare för att kulturen är något som behöver utvecklas med tiden. När nya medarbetare kommer in ska de vara med och bidra till utveckla kulturen i den riktningen man behöver utveckla den i för att nå sina affärsmål.

Vilka företag anser du gjort ett gediget visionsarbete och satt en önskad kultur på ett framgångsrikt sätt?

Det finns fler exempel på företag som gjort det bra. I coronatider skulle jag vilja lyfta de företag där det i kommunikationen utåt varit tydligt att man är värderingsstyrt och har en stark kultur. Jag tänker på företag som SAS, Apollo och IKEA. Men också på kommuner så som Uppsalsa och Malmö. Ser man tillbaka på deras kommunikation i mars blir det tydligt.

I mars höll SAS en presskonferens i där man meddelade att man behövde varsla ca 90% av sina medarbetare. Några dagar senare presenterade de ett kompetensomställnings-program som de tillsammans med Sophiahemmet, Wallenberg och Novare hade tagit fram.

Apollo har gjort ett fantastiskt scenarioplaneringsarbete sedan mars. Man tittade då på en period mellan 1-3 månader och en 3-6 månadersperiod. I detta arbete planerade man för hur man skulle ta hand om medarbetarna och affären på bästa sätt och vad som behövdes göras för att lyckas med det. Genom att involvera medarbetarna i deras scenarioplanering och tänka framåt har de lyckats ta marknadsandelar i Sverige.

IKEA nämns ofta som ett företag som gjort ett gediget värderingsarbete. Det som gjorde mig extra glad var när de bestämde sig för att betala tillbaka krispaketet till staten när de insåg att affärerna gick bra, trots corona. Det är ett tydlig exempel på att de lever efter sina värderingar, både i handling och kommunikation. Det skapar trovärdighet, både gentemot kund och medarbetare.

Är det svårare att bygga en stark gemenskap med medarbetare som arbetar hemifrån?

Min personliga uppfattning är att man inte behöver ses fysiskt för att ha en stark kultur. Jobbar man dock mycket digitalt och med kollegor världen över behöver man aktivt jobba med att sätta kulturen. Utmaning är snarare att ta hand om nyanställda och hjälpa dem att bygga interna nätverk för att bli en del av kulturen.

Just nu befinner vi oss i en unik situation där många jobbar helt på distans. I framtiden ser jag snarare ett mer flexibelt arbete. Där vi jobbar hemifrån när man behöver fokusera och är inne på kontoret när vi behöver samarbeta och jobba strategiskt. Jag tror därför att vi kommer se en kombination av detta framöver.

Vilka är dina tips på att hela tiden lära sig något nytt?

Jag har fem tips som jag brukar lyfta. Dessa bör man tänka på både som medarbetare och ledare.

1. Sätt en daglig vana för omvärldsbevakning och lärande. Något du gör varje dag och vid samma tid.

2. Bestäm vad du vill lära dig mer om och sätt upp en tidsram. Exempelvis, på tre veckor ska jag lära mig så mycket som jag kan om hur man håller en bra workshop. Sök informationen på flera olika ställen.

3. Skapa tid för reflektion. Gör det gärna medan du rör på dig, kanske när du är ute i naturen. Vill man optimera sitt lärande så behöver man reflektera över vad man gjort och vad man lärt sig.

4. Var en samarbetsstjärna! Bygg interna och externa nätverk. Bjud in andra till ditt nätverk. Hälsa på på olika avdelningar och bjud in andra personer med annan kompetens i projekt.

5. Jobba med feedback. Be om feedback och boosta dina kollegor. Känner man sig som en stjärna blir man en stjärna!

Hur mycket tid ska man som medarbetare lägga på att lära sig nya saker?

Med tanke på den utvecklingstakt vi har idag handlar det kanske om någon timme/dag. Med dagens press och stress förstår jag att det kan skapa ännu mer stress att hinna med och lära sig nya saker. Men jag tänker inte först och främst på formellt lärande utan snarare på aktiviteter. Aktivt lärande som att lära sig nya saker på jobbet, gå bredvid någon, jobba crossfunktionellt och få möjlighet att lära ut.

Lärande är något som pågår hela tiden, genom vissa beteenden kan vi förstärka detta. Exempelvis kan det vara att dela de vi lärt oss med kollegor och fråga vad de lärt sig. Se till att lärande finns med på agendan.

Finns det andra konkreta tips på hur man skapar en lärande kultur?

”Vi behöver sluta se kompetenser som något vi redan kan utan snarare se det som något vi hela tiden kan utveckla.”

Det viktigaste vi kan göra är att ändra kulturen från en låst till en mer öppen kultur. Detta kan vi göra på olika sätt. Ett sätt är att flytta fokus från att man ska vara så smart och kunnig som möjligt till att vara mer öppen om vad man vill och håller på att lära sig mer om just nu. Vi behöver sluta se kompetenser som något vi redan kan utan snarare se det som något vi hela tiden kan utveckla. Försök därför inte att undvika utmaningar, utan snarare söka dom. Både för sig själv och sitt team och själv se det som en utmaning att lära sig.

Be om feedback för att lära oss nya saker och för att boosta varandra. När vi ber om feedback och tackar våra kollegor kommer de att känna sig trygga och våga vara sig själva – och därmed göra sitt jobb ännu bättre!

Sen kommer vi till det här med misstag. Jag gillar inte ordet särskilt mycket. Testar man nya saker så kommer det bli fel. Istället för att se misstag som något man bör undvika bör man försöka lära sig av dem.

Samarbete är en annan viktigt faktor för att skapa en lärande kultur. I låsta kulturer är man upptaget med sin egen avdelning. I öppna kulturer och andra sidan säger man ja till att samarbeta. Man ser det gemensamma målet och att alla ska lyckas oavsett avdelning.

Fokus bör ligga på människors styrkor och att hjälpas åt över olika avdelningar. Det är mycket roligare att jobba i sådan miljö. Har man roligt kommer det att synas och därmed skapas det engagemang.

Har du något karriärs tips till gemene man?

Nätverka! Det är det viktigaste man kan göra och när man gör det fråga personerna vilka deras största utmaningar är och hur man kan göra för att lösa dessa. Det är viktigt att ha inställning att varje person man träffa kan lära en något.

Nu har jag pratat mycket om att lära sig nya saker hela tiden. Men det är också viktigt att aktivt dela med sig av det man lärt sig till sitt nätverk. Det behöver inte vara jätte ambitiöst. Utan det kan vara att man delar med sig av ett citat om vad man själv lärt sig. På så sätt får alla som är en del av ditt nätverk den kunskapen. Det gör även att man bygger sitt eget varumärke då man visar att man är generös med sin kunskap men också att man hela tiden lär sig.

Har du några andra tips mer än nätverkande om hur man når sina mål?

Sätt en tidsram för ditt mål. I samma ögonblick som man formulerar när det ska vara gjort så riktar man in hjärnan på att faktiskt göra det.

För att nå sina mål behöver det vara något som man verkligen vill, något man brinner för. Och också använda olika sätt för att ta sig dit och inte bara använda ett sätt. Måla upp för dig själv hur det ser ut när man lyckats. Och våga be din omgivning om hjälp för att nå målet.

Slutligen, vilka personer inspirerar dig och varför?

Jag har många personer som inspirerar mig. Jag försöker träffa personer som jobbar med andra saker än vad jag gör. Jag behöver ha ett stort varierande nätverk med många olika kompetenser för att jag ska få inspiration på hur jag kan använda mig av olika tekniker och tillvägagångssätt i mitt arbete – för att skapa en mer lärande organisation.

Tack Siri Wikander!

Vill du lyssna mer på Siri Wikander? Då ska du lyssna på podden #KommuniceraMera som görs av Netigates marknadschef Sophie Hedestad.


Be dina medarbetare om feedback

Arbetet med medarbetarundersökningar kan se väldigt olika ut från företag till företag, men målet är alltid detsamma: att arbetsplatsen ska vara det bästa alternativet för medarbetarna. Det är därför viktigt att du ber dina medarbetare om feedback för att förstå vad de behöver just nu. Du kan läs mer om våra olika medarbetarundersökningar här. Tveka inte på att kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!