Under några veckor har vi tittat lite på det strategiska HR-arbetet i förändring. Internet och sociala medier har varit en nyckelfaktor för utvecklingen, inte minst för det viktiga rekryteringsarbetet. Mycket har hänt på kort tid och det var inte bättre förr.

Det är lite svindlande att så sent som på 1990-talet var tidningar, brev och fax de givna kontaktvägarna mellan arbetssökanden och företag som ville anställa. Med tiden blev processen med högar av ansökningar på papper så tungarbetad att många företag vände sig till rekryterare, som snabbt tog allt mer betalt.

unika möjligheter med social rekrytering

Med internets intåg och en snabb utveckling av sociala medier – bland dem Facebook, LinkedIn och Twitter – har rekryteringslandskapet förändrats drastiskt och till det bättre. I dag bygger rekrytering på proaktivitet och tvåvägskommunikation. Samtidigt ska sägas att en sak är sig lik; det är oförändrat viktigt att företaget har en genomtänkt tjänstebeskrivning som grund för urvalsprocessen. Utan den blir rekryteringen ett vågspel med stora risker. Så inventera och formulera vad tjänsten kräver med eftertanke och i nära samråd med HR-avdelningen, chefer och andra nyckelpersoner.

Här är några kännetecken på hur möjligheterna för arbetssökande, arbetsgivare och rekryterare utvecklats med sociala medier, så kallad social rekrytering:

Social rekrytering stärker ert varumärke.

Rätt använt är rekrytering via sociala medier tids- och kostnadseffektivt och genererar ett urval av attraktiva kandidater. Sociala medier är tillgängliga 24/7 och intresserade kan söka en tjänst när och där det passar dem. Fördelar som också kräver snabb respons från ditt företag. Rekryteringsprocessen kan också stärka ert varumärke, och leda trafik till företagets webbplats med information om CSR-engagemang, utvecklings- och karriärmöjligheter.

Social rekrytering stödjer större kandidatengagemang.

Sociala medier erbjuder tvåvägskommunikation mellan rekryterare och kandidater. Möjligheten att ställa frågor om tjänsten och om företaget, respektive om den sökande, förenklar den inledande urvalsprocessen för båda parter. Dessutom är det troligt att en intresserad – och intressant – kandidat som märker att processen rör sig framåt, avvaktar med att söka andra jobb.

Social rekrytering är en ledningsfråga.

Den allt hårdare konkurrensen om kompetens gör rekrytering till en prioriterad ledningsfråga. I dag är VD och ledningsgrupper snabba med att satsa resurser för genomtänkt social rekrytering. Till exempel genom LinkedIn.

Social rekrytering öppnar för större urval.

Tack vare sociala medier ökar rekryteringsbasen – med personer som inte aktivt söker arbete, men som har en profil som är intressant för ditt företag. Proaktivt rekryteringsarbete via sociala medier öppnar för en obegränsad kandidatpool.

Social rekrytering engagerar medarbetarna.

Med utvecklingen av ny teknik är företagets medarbetare en stor resurs i allt rekryteringsarbete. Medarbetarnas nätverk bland vänner och tidigare kollegor kan innehåll guldkorn – till låg kostnad.

Källa: Transform Strategic Processes For Talent Management And Employee Engagement

  • HR-funktionen i förändring: del 1.
  • HR-funktionen i förändring: del 2.