Att utvärdera chefer är ett bra sätt att få underlag som kan användas till feedback för personlig och professionell utveckling. Anonyma enkäter ger oftast ärliga svar och är därför ett bra verktyg för att få reda på vad medarbetare har för åsikter om sina chefer.

360 graders chefsanalys är en metod där chefer blir utvärderade från flera olika håll: från högre chefer, från chefer på samma nivå och från underställda. Genom att jämföra deras åsikter med chefens egna åsikter kring sina ledaregenskaper fås en komplett bild.

Genom att utvärdera chefer får ni ett underlag till att:

Ge feedback för att utveckla styrkor i ledarskapet.

Arbeta med svagheter i ledarskapet.

Förbättra kommunikation mellan chefer och medarbetare .