Maria Nylén

Maria Nylén är Chief People & Culture Officer på BlocketVi fick möjligheten att fråga Maria om hur Blocket jobbar med att bygga kultur i tider som dessa, feedback, framtidens arbetsplats och varför det är viktigt för företag att ha syfte.

Vilka företagsvärderingar arbetar ni på Blocket med och varför?

Blockets värderingar är ”Collaborate”, ”Be brave”, ”take responsibility” och ”create wow”. Dessa värderingar togs fram för några år sedan tillsammans med våra medarbetare, Blocketeers, och fungerar som vår vägledning kring hur vi gör saker på Blocket. Värderingarna ska oftast användas i en kombination men ibland kan man vila sig extra mycket på någon av dem i svåra beslut. Våra värderingar har till exempel varit till extremt stor hjälp under Coronapandemin och gjort svåra beslut enkla att fatta och förklara.

Hur vet ni om era anställda lever efter de värderingarna?

Dels arbetar vi aktivt med dem på daglig basis, vi ger feedback, vi jobbar med utveckling av oss som individer och företag kopplat till dem. Men vi frågar också varje månad i vår medarbetarundersökning hur viktiga man tycker att de är för vår framgång och hur mycket vi använder dem i våra team.

Vi kunde se en tydlig peak under mars och april när vi började jobba remote att värderingar blev ännu viktigare och användes ännu tydligare i tider av mycket osäkerhet. De blev vår boj i bukten när det stormade som mest.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

Jag har nog ingen vanlig dag! Jag har världens mest varierande jobb och det är superkul. Men det dagarna ofta innehåller just nu är Walk & Talks och Check-in med teamet, diskussion kring hur vi skapar engagemang och välmående, hur utvecklar vi våra ledare och hur vi utvecklar vår Blocket-kultur.

Hur vet man om att man gör ett bra jobb i din roll?

Det vet man genom att man har en organisation som når våra mål, är engagerade och har ledare som skapar bra förutsättningar för sina team. Vi mäter alla dessa KPI:er på månatlig basis så om vi ser avvikande trender i något kan vi snabbt agera, prioritera om och förändra.

Ett kvitto på att vi gör ett bra jobb är också att vi har starka interna ambassadörer på Blocket som är stolta över oss som företag och arbetsgivare. Jag vill att det glittrar i allas ögon när man pratar om Blocket.

Vad inspirerar dig mest i ditt jobb?

Att lösa problem smartare, enklare och snabbare. Jag ställer mig alltid frågan, vem är min kund och hur kan jag addera värde för honom eller henne. Jag gillar att skapa nytt, göra det oväntade och inte stå still.

Vad är det viktigaste “karriärbeslutet” du gjort och varför?

Det smartaste och bland det tuffaste var att jag antog utmaningen att jobba med försäljning utan någon tidigare erfarenhet. Detta har bidragit till min affärsförståelse och kundfokus som är avgörande för att du ska bli framgångsrik inom HR. Att jobba med egen försäljning har gjort att jag förstår processer, flöden, utmaningar och problem inom säljområdet på ett bättre och trovärdigt sätt, vilket göra att jag kan bidra till bra lösningar och processer.

Hur jobbar ni hemifrån just nu?

Vi har jobbat helt remote och digitalt sedan den 12/3 2020 och kommer att fortsätt följa FHM:s rekommendationer. Vi har ställt om från krisläge till en långsiktighet och kommer jobba remote så länge situationen kräver. De första dagarna satt vi upp Blocket Remote Working Playbook för att arbetssätt, tekniska lösningar och annat skulle var tydligt för alla medarbetare.

Vad funkar bra med att jobba hemifrån och vad fungerar mindre bra?

Jag är mycket stolt över hur Blocket och våra medarbetare hanterat denna situationen. Jag tycker att de allra flesta känner att det fungerar mycket bra att samarbeta via digitala verktyg och vi ser att engagemang och stolthet har gått upp under denna period. Att vi satte tydliga riktlinjer kring arbetssätt och andra förväntningar i vår playbook har hjälpt oss att skapa tydlighet och fokus. Det som alla saknar är de spontana mötena i korridoren. Man saknar att lösa snabba puckar över skrivbordet och man hamnar lätt i många möten.

Hur utvecklar ni människor?

Vi utvecklar våra ledare bland annat genom digital ledarskapsträning och vårt ledarskapsforum E-BLT där vi delar information och erfarenheter. Våra medarbetare har utvecklingssamtal med sina ledare en gång per halvår och vi jobbar mycket med feedback både kring ”WHAT” och ”HOW”.

Hur samlar ni in feedback och hur ofta?

Vi vill att feedback ska ske i alla sammanhang där det är relevant. Vi ser feedback som en gåva och jobbar med det som ett verktyg att utveckla kompetens, prestation och attityd.

Hur ser er interna kommunikationsplan ut?

Vi har en gedigen kommunikationsplan som vi arbetar med på veckobasis. Vi har stående forum som Supermeet (varannan vecka) för hela bolaget samt en mängd Slack-kanaler för olika innehåll.

Hur ser framtidens arbetsplats ut?

Jag tror att kontor kommer vara en hub för lärande och relationer. Dit kommer du för att lära och lösa problem tillsammans med kollegor. Mycket av det klassiska egen arbetet vid datorn kommer att ske hemifrån. Företag behöver jobba med att utveckla ledare i att sätta mål, jobba med uppföljning och skapa ett ledarskap som bygger på tillit. När vi frågar våra Blocketeers kommer man att vilja vara både på kontoret och hemma, man vill ha friheten och möjligheten och det behöver vi kunna leverera på.

Hur ser framtidens medarbetare ut?

Ja, det beror ju på vilket område det handlar om. Men framtidens medarbetare vill vara med och påverka, utmana det befintliga och AI samt Machine learning kommer göra att arbetsuppgifter försvinner men också adderas. Att som bolag ha ett syfte, exempelvis är Blockets; ”Vi bidrar till en hållbar värld med massor av möjligheter för alla” – kommer vara avgörande för att kunna attrahera kompetens. Vi kommer säkert också att se mer rörlighet samt remote work där den fysiska platsen spelar mindre roll.

Vilka “HR-trender” ser du inför 2021 och på längre sikt?

HR behöver säkerställa att man jobbar datadrivet, HR analytics, Chatbotar etc, men även Datadriven rekrytering med marketing automation och svara på frågan: Future of Work-hur ser newmal ut? och sedan anpassa ledarskap till ovan.


Hur mår dina medarbetare?

Med våra pulsundersökningar kan du regelbundet ta pulsen på dina medarbetare. Saker förändras och med en kontinuerlig dialog kan du hålla jämna steg med de områden som är viktiga för medarbetarna vid olika tidpunkter. Vill du veta mer om våra olika undersökningar? Kontakta oss så berättar vi mer!