Cecilia Ydremark marknadsperspektiv

Den 14 maj höll vi på Netigate webinariet “4 perspektiv på ledarskap”. Claes Seldeby från Ahlsell, Lena Bjurner från HR-föreningen, Cecilia Ydremark från Tobii och Tom Nyman, Styrelseordförande i Netigate, delade sina bästa tips på ledarskap i kris utifrån deras perspektiv.

I en bloggserie på fyra delar har vi sammanfattat deras olika tips, hur de hanterat coronakrisen och deras tankar framöver.

I denna veckas bloggpost går vi närmre igenom Cecilia Ydremarks bästa tips på ledarskap ur ett marknadsperspektiv. Cecilia jobbar med produkt och marknadsföring på det svenskgrundande företaget Tobii. Tobii är världsledande inom eyetracking teknologi.

Cecilia Ydremark från Tobii:
Att leda i kris ur ett marknadsperspektiv

1. Scenarioplanering: Medarbetare, kund och affär i fokus

Tobii är ett globalt företag med kontor runtom i världen. Ett av deras kontor ligger i Kina som tidigt kom att påverkas av corona. Fördelen med att vara ett stort globalt bolag i en global kris har därför varit att de kunnat följa pandemin från start. Detta har gett Tobii tid att ställa om resterande marknader och förflytta kundmöten och events online.

Utifrån ett marknadsperspektiv har Tobii arbetat med olika scenarion med fokus på hur krisen kan komma att påverka marknader över tid. Bland annat har de sett över bemanning vid eventuell sjukdom, omställningen till att jobba hemifrån och digitalt men också hur de på bästa sätt ska kommunicera externt.

Då Tobiis produktion och distribution är global har de även planerat efter scenarion om hur produkten, och inte minst försäljningen, kan komma att påverkas. Vid en eventuell produktlansering är det därför viktigt att fundera på vilka kanaler man ska välja och ta hänsyn till respektive marknads situation.

Scenarioplanering är en viktigt del när det kommer till ledarskap i en kris utifrån ett marknadsperspektiv. Vid scenarioplaneringen för Tobii har det varit fokus på medarbetare, kunden och affären

Att föreställa sig vad som kommer att hända i framtiden är omöjligt, men att planera för olika framtider är ett bra sätt att förbereda sig på.

2. Kommunikation

Kommunikation är alltid viktigt men kanske ännu viktigare under en kris. Att vara transparent och ha täta samtal med sina medarbetare är därför extra viktigt

Ett bra tips är att avsätta tid vid möten åt att prata om annat som inte är jobbrelaterat. Att sitta och jobba på distans kan i längden bli rätt ensamt, snacket vid kaffemaskinen som man annars har med sina kollegor ska inte underskattats. Att avsätta tid i möten för att hinna prata om annat är därmed ett bra sätt att få ventilera.

När det kommer till kommunikation är det även viktigt för bolaget att ta fram interna guidelines kring corona. Detta är extra viktigt för företag med kontor runt om i världen. Guiden bör beröra tonaliteten företaget ska ha kring corona, prioriteringar, hur branschen påverkas med mera.

Fundera också på vad för kanaler och till vilken målgrupp ni ska marknadsföra er till på respektive marknad.

Idag använder många företag engelska som första språk. För att komma kunderna ännu närmre är ett tips att hålla webinars och livesessioner på det lokala språket. På så sätt skapas en känsla av gemenskap och närhet trots att man inte ses i den fysiska världen.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Prioritera

Som ledare under en kris är det även viktigt att våga prioritera och vara agil. Beslut som fattades för en månad sedan behöver nödvändigtvis inte vara den bästa vägen att gå idag.

När man prioriterar är det viktigt att man har ett tydligt fokus på vad det är som ska prioriteras. Är det affären som ska vara i fokus bör man tänka affär i allt det man gör. Är det affären som ska vara i fokus bör man tänka affär i allt det man gör. Kom ihåg att påminna dig själv och dina medarbetare om vad det är som viktigt att prioritera.

4. Kreativitet

Alla har vi kommit att påverkas av corona ett eller annat sätt. När man befinner sig i en kris är folk mer benägna att dela med sig och hjälpa till. Kanske har man fått mer tid då möten blivit inställda vilket gör att man har möjlighet att kliva in och stötta andra avdelningar på företaget.

Använda denna tid till att samarbeta över gränser i företaget. Nya ingångsvinklar och perspektiv gör det enklare att tänka nytt. När flera olika avdelningar och personer samarbetar finns det möjlighet att innehåll som man tidigare inte trodde var möjligt att skapa, faktiskt skapas.

5. Tillit

Att som ledare våga visa tillit till sina medarbetare ökar kreativiteten och skapar frihetskänslor som skapar en positiv atmosfär. Men med tillit kommer också ett eget ansvar. När många jobbar hemifrån krävs det att du som ledare och företag vågar har tillit till dina anställda och att visa det. För vem vet, kanske är just detta sätta att arbeta på vår nya framtid?


Ta pulsen på dina medarbetare
I kristider är det viktigare än någonsin att förstå sina medarbetare. Situationen ändras dag för dag och organisationer måste kontinuerligt samla in feedback och data. Vi på Netigate erbjuder just nu en kostnadsfri undersökning så att du kan samla in feedback från dina medarbetare. Fylla i din epost HÄR för att ta del av mallen.