Ahlsell

Den 14 maj höll vi på Netigate webinariet “4 perspektiv på ledarskap”. Claes Seldeby från Ahlsell, Lena Bjurner från Sveriges HR förening, Cecilia Ydremark från Tobii och Tom Nyman, Styrelseordförande i Netigate, delade sina bästa tips på ledarskap i kris utifrån deras perspektiv.

I en bloggserie på fyra delar har vi sammanfattat deras olika tips, hur de hanterat coronakrisen och deras tankar framöver.

I denna veckas blogginlägg går vi närmre igenom VD-perspektivet. Cleas Seldeby är VD på Ahlsell som är Nordens ledande aktör inom installationsprodukter. Han har tidigare varit VD på FM Matsson och har lång erfarenhet av att leda bolag, oavsett kris eller inte.

Claes Seldeby från Ahlsell: Att leda i kris ur ett VD-perspektiv

Ledarskap behöver alltid vara tydligt och synligt, men är extra viktigt under kris. Nedan följer 5 viktiga punkter som man bör ha med sig in i sitt krisledarskap enligt Claes.

Definiera prioriteringar

Under är en kris är det viktigt att man går ut till bolaget och definierar vad man ska prioritera. Prioriteringarna behöver inte vara annorlunda än de man har i vanliga fall, dock är det viktigt att informera medarbetarna om detta. Ska man prioritera att upprätta hålla sin affär är det viktigt att säkerställa att medarbetarnas och ens samarbetspartners hälsa är i fokus. Att skapa en säker miljö skapar goda förutsättningar att driva affären framåt.

Ett högt medarbetarengagemang driver hög kundnöjdhet vilket leder till en positiv spiral för bolaget. På så sätt säkerställer man att bolaget kommer att lyckas över tid.

Öka kommunikationen

Under en kris ökar behovet av kontinuerlig kommunikation. Hur intensivt man kommunicerar beror på vart i krisen man befinner sig. Var transparent i din kommunikation och berätta hur krisen kommit att påverka bolaget. Att dela med sig av så mycket information som möjligt är viktigt. Då slipper medarbetarna lägga ner tid på att oroa sig över hur situationen påverkar en själv, bolaget, affären med mera.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Viktigt att vara proaktiv

Sitt inte och vänta på vad som komma skall. Var proaktiv och arbeta med scenarioplanering kring försäljningsutveckling, smittorisk och åtgärder som behövs tas för att upprätta en säker miljö. Genom att engagera dina medarbetare i arbetet får alla känna att de är med och bidrar.

Håll dig till fakta

Det är mycket känslor kring corona och många utsätts för känslostormar både privat och professionellt. Att hålla sig till fakta i sin beslutsfattning är därför oerhört viktigt i denna situation. Fatta beslut baserade på fakta och det som händer just nu, inte baserat på det man tror ska hända.

Skapa trygghet

Alla de ovanstående aktiviteterna bidrar till att skapa trygghet i organisationen. Genom att jobba med ovanstående punkter skapar man trygghet för sina medarbetare. En trygghet om att de är säkra och att man kan erbjuda kunderna en trygg miljö. Känner sig medarbetarna trygga ökar också engagemanget.


Ta pulsen på dina medarbetare
I kristider är det viktigare än någonsin att förstå sina medarbetare. Situationen ändras dag för dag och organisationer måste kontinuerligt samla in feedback och data. Vi på Netigate erbjuder just nu en kostnadsfri undersökning så att du kan samla in feedback från dina medarbetare. Kontakta oss via formuläret HÄR för att ta del av mallen.