Bil-Bengtsson är familjeägd Volvohandlare som startade sin verksamhet redan 1930 i Sjöbo. Idag har de sitt huvudsäte i Ystad men är också verksamma i Simrishamn och Tomelilla. Percy Gustavsson, VD sedan 10 år tillbaka, berättar mer om hur arbetet mot 30% bättre NKI gick till.

Hur duktiga är vi på människor?

Vi kan teknik till 100%, men hur duktiga är vi på människor? Det var frågan Percy ställde sig i slutet av 2012 och som blev startskottet för utvecklingsresan. NKI siffrorna som mätts sedan 2005 hade legat på ungefär samma nivå hela tiden – hyfsade siffror, men strax under snittet.

I det läget bestämde sig Percy för att genomföra en medarbetarundersökning vilket inte hade gjorts på många år. Resultatet visade att trivseln och framtidstron var bra, men också att det fanns ett otydligt ledarskapet, att den interna kommunikationen behövde förbättras och att det saknades en tydlig vision för företaget. Med hjälp av IHM och Volvo bestämdes en utvecklingsplan, ett 10 stegs program som skulle utveckla ledarskapet.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Det visade resultatet

Så i början av 2014 var det dags för en ny NKI-mätning. Och resultatet? 30% i ökning av NKI vilket ger en siffra som ligger 10% högre än snittet för övriga volvohandlare. Även medarbetarna upplever sina ledare tryggare och mer positiva.

Bättre att veta än att oroa sig för det okända

Tipset Percy ger till andra företag:

”Jag har många gånger frågat mig själv varför jag inte gjorde medarbetarenkäten tidigare. Jag var orolig i onödan och det visade sig också att den blev ett bra startskott på det vi nu går igenom tillsammans. Det är bättre att veta än att oroa sig för det okända, först då kan man ju göra något åt det. Den tanken kan appliceras på många olika områden i många olika branscher och jag tror det är viktigt att vända på alla stenar, allra helst i företag med en lång historia där man ofta av tradition gör på ett visst sätt utan att riktigt fundera på varför”

Här kan du läsa hela artikeln på IHM