Lena Sveriges HR förening

Den 14 maj höll vi på Netigate webinariet “4 perspektiv på ledarskap”. Claes Seldeby från Ahlsell, Lena Bjurner från Sveriges HR förening, Cecilia Ydremark från Tobii och Tom Nyman, Styrelseordförande i Netigate, delade sina bästa tips på ledarskap i kris utifrån deras perspektiv.

I en bloggserie på fyra delar har vi sammanfattat deras olika tips, hur de hanterat coronakrisen och deras tankar framöver.

I denna veckas blogginlägg går vi närmre igenom Lena Bjurners, Sveriges HR förening, bästa tips på ledarskap ur ett HR-perspektiv. Lena har lång erfarenhet av att jobba med Human Resources. Idag är hon VD på Sveriges HR-förening och representerar tusentals HR-chefer. Lena kommer belysa vikten av tydligt ledarskap både före, under och efter en kris.

Lena Bjurner från Sveriges HR förening: Att leda i kris ur ett HR-perspektiv:

1. Före: Kultur, ledarskap, riskanalys och träning

Kultur och ledarskap
Att leda i kris är en svår utmaning. Har man däremot en tydlig kultur och ett tydligt ledarskap på plats innan vet alla hur man ska agera när och om en kris slår till. Företag som aktivt jobbat med att bygga en företagskultur och som involverat alla medarbetare i det samt utbildat sin ledare i hur man “leder” i kulturen, tycks stå stadigare vid en kris, än de företag som försöker börja bygga en under kris.

Genom att jobba med företagskulturen och tydligt definiera vilka man vill vara och se till att medarbetarna är involverade i detta, blir det lättare att hantera oförutsedda händelser.

Riskanalys och träning
Det är viktigt att analyserar potentiella risker, förbereda olika scenarion och utifrån det sedan träna på potentiella krishändelser. Gör företag det har man inte bara en tydlig krisplan redo när en kris inträffar, utan är också mentalt förberedda på hur man ska agera.

2. Under: Kommunikation, dialog, samarbete och mod

Kommunikation
Kommunikation är alltid viktigt. Använd alltid samma kanal när du kommunicerar så att alla vet vart man hittar informationen. Frekvent kommunikation är också viktigt samt att medarbetare kan veta när man kan förvänta sig att kommunikation kommer. Att vara transparent i sin kommunikation är en annan viktig punkt. Berätta det du vet men också det du inte vet.

Dialog
Dialogen mellan medarbetare och ledare blir än viktigare under en kris. Den rådande situationen där medarbetare sitter på distans gör det ännu viktigare att hålla igång en dialog. Se till att du hörs one on one med dina medarbetare för att förstå vad de oroar sig för just nu. Men också att de har det som behövs för att kunna göra sitt jobb.

Se till att samla ditt teamet tillsammans också för att prata om arbetet men skapa också tid att prata om annat då de sociala annars kanske uteblir. Jobba aktivt med att få dina medarbetare att känna att det tillhör ett team när de jobbar på distans.

Fånga upp det som oroar respektive medarbetare i dialogerna ni har. Se även till att skicka informationen vidare till kristeamet så att de är medvetna om vilka frågor som behövs besvaras genom kommunikationen.

Samarbete
En av de fantastiska saker som kommit ur denna kris är samarbetet. Både i samhället, bolag mellan och inom organisationen för att lösa akuta kriser. Snabbheten i att ställa om är något som Lena sett mycket av bland medlemsföretagen. Avdelningar som på grund av corona fått mindre att göra skolas om för att kunna hjälpa andra avdelningar som fått mer på sitt bord. Detta är något som vi bör hålla kvar även efter krisen.

Mod
Mod är något som gått som en rödtråd i denna kris. Det är viktigt att ha mod och våga ställa frågor till sina medarbetare för att ta reda på hur de mår och vad som oroar dem just nu. Men det är också viktigt att ha mod att se till att de som sköter krishanteringen gör det och vi andra fokuserar på arbetet som ska göras. På så sätt kan man se till att övriga delar i organisationen fortsätter göra det man ska trots rådande situation. Sedan inte minst mod att tänka om och prova nya vägar när allt ställt på ända.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Efter: Förberedelser genom tidig scenarioplanering

En sak som är säker är att vi kommer ta oss igenom denna kris. Denna kris har gett företag en snabbkurs i agilt arbete. Vi har inte kunnat förutspå vad som ska hända och krisen har ändrat form allt eftersom.

Har man ännu inte börjat träna på scenarioplanering är det dags att man gör det nu. Fundera på vad som kan komma efter.

Sveriges HR förening har tillsammans med företaget IAMAI jobbat med scenarioplanering för HR. Till grund ligger en scenarioanalys som IAMAI gjort kring hur samhället ser ut efter krisen. Tillsammans har de sedan intervjuat och arbetat HR ledare och experter kring hur det kommer att påverka HR, ledare och organisationer.

Utifrån ett HR-perspektiv är det viktigt att planera för hur tiden efter corona kan komma att se ut och hur man på bästa sätt ska navigera, hela tiden med medarbetarna i fokus.


Ta pulsen på dina medarbetare
I kristider är det viktigare än någonsin att förstå sina medarbetare. Situationen ändras dag för dag och organisationer måste kontinuerligt samla in feedback och data. Vi på Netigate erbjuder just nu en kostnadsfri undersökning så att du kan samla in feedback från dina medarbetare. Kontakta oss via formuläret HÄR för att ta del av mallen.