tom nyman

Den 14 maj höll vi på Netigate webinariet “4 perspektiv på ledarskap”. Claes Seldeby från Ahlsell, Lena Bjurner från Sveriges HR förening, Cecilia Ydremark från Tobii och Tom Nyman, Styrelseordförande i Netigate, delade sina bästa tips på ledarskap i kris utifrån deras perspektiv.

I en bloggserie på fyra delar har vi sammanfattat deras olika tips kring hur de hanterat coronakrisen och deras tankar framöver.

I denna veckas blogginlägg tittar vi närmre styrelseperspektivet. Tom Nyman är styrelseordförande på Netigate och har en lång erfarenhet av styrelsearbete. Tom har tidigare arbetat på Kinnevik, MTG och Transmode i ledande befattningar.

Tom Nyman: Att leda i kris från ett styrelseperspektiv

Alla bolag står inför olika utmaningar under denna kris, vissa bolag har en enorm tillväxt medan andra bolag tappat hela sin tillväxt. Det finns därför inte en lösning som passar alla.

I en krissituation är det viktigt att styrelsen inte endast fokuserar på kortsiktiga åtgärder utan också tänker långsiktigt. Nedan har vi listat 5 viktiga punkter som styrelsen bör tänka på under en kris enligt Tom Nyman.

1. Sparringpartner och rådgivare

Under en kris är det viktigt att styrelsen fungerar som en sparringpartner och empatisk rådgivare. Coronakrisen har inneburit att man behövt hantera både ekonomiska och mänskliga utmaningar.

Det är därför viktigt att styrelsen finns där som ett bollplank och att företaget visar stor empati för de människor som kommit att påverkas av krisen.

2. Involvera bolaget i krisplanen

Styrelsen ska och bör involvera sig löpande i den krisplan som ledningen tagit fram. Be därför ledningen skicka ut krisplanen veckovis som involverar kassasituation, churn, säljläget, uppsägningar med mera. På så sätt kan styrelsen hålla sig uppdaterade och tydligt se vad som gjort och vad som behövs göras.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

3. Beakta alla stakeholders

Gör en 360-graders analys. Genom att göra en analys kan styrelsen säkerställa att alla stakeholders blir omhändertagna under krisen. Analysen bör involverar alla. Det kan vara allt från externa investerare till myndigheter och banker.

En 360-graders analys ger en tydlig och övergripande bild om hur man fortsatt bör bemöta bolagets olika stakeholders och intressenter.

4. Bidra med erfarenheter från tidigare kriser

Även om varje kris är unik ska styrelsen ses som ett stöd som kan dela med sig av tidigare erfarenhet när det kommer till kris.

5. Agera både långsiktigt och kortsiktigt

Kortsiktigt måste styrelsen ha kontroll över ledningen när det kommer till ekonomi, medarbetare, kunder och andra typer av operationella risker.

Långsiktigt behöver styrelsen tänka på långsiktiga konsekvenser men också se över strategin. Har man kapacitet bör man i detta läge även ”utnyttja” situationen till att förbättra positionen av företaget. Exempelvis förbättra och utveckla sin produkt.

Det kan också vara exempelvis digitalisering av företaget. Troligtvis kommer de beteendeförändringar vi sett under denna kris att kvarstå även efter. Fundera därför på vad man som företag ska investera i idag som också kommer att hålla i sig efter krisen.


Ta pulsen på dina medarbetare
I kristider är det viktigare än någonsin att förstå sina medarbetare. Situationen ändras dag för dag och organisationer måste kontinuerligt samla in feedback och data. Vi på Netigate erbjuder just nu en kostnadsfri undersökning så att du kan samla in feedback från dina medarbetare. Kontakta oss via formuläret HÄR för att ta del av mallen.