Det konsumeras för mycket alkohol i Almedalen under 2012. I alla fall enligt 33 procent av respondenterna i undersökningen från Almedalspanelen. 100 personer som befann sig i Visby under förra veckan svarade på Netigates och Dagens Medias undersökning. 33 procent av dem ansåg alltså att det konsumeras för mycket alkohol i Almedalen.

Netigates och Dagens Medias undersökningar visar även att 63% av Almedalsbesökarna anser att nätverkandet är viktigare än politiken under veckan. Majoriteten säger även att rapporteringen från Almedalen är för ytlig.

“Vi har belyst olika medie- och pr-kampanjer ur ett lokalt perspektiv under Almedalsveckan och fått in mycket intressanta resultat. Bland de mest uppskattade inslagen finns lånecyklarna från JCDecaux och den sk Almedalsdrinken – ett alkoholfritt alternativ som lanserades av Folkrörelser mot droger.” säger Lars Lindberg, marknadschef på Netigate.

Netigate och Dagens Media har under Almedalsveckan haft ett exklusivt samarbete med avsikten att ta temperaturen på Almedalsbesökarna och samla in åsikter kring dagsaktuella frågor som rör marknad, PR och media.

En på förhand rekryterad Almedalspanel bestående av besökare på plats i Almedalen svarade dagligen på frågor kring olika initiativ under veckan. Svarsinsamlingen genomfördes med hjälp av sms-utskick och mobila undersökningar. Netigate tog också hjälp av personal i Visby utrustade med iPads som frågade vad besökarna i Almedalen tyckte i olika frågor.