Almedalsenkät 2012: Almedalsveckan slog alla rekord under 2012. Över 1 800 officiella arrangemang och ca 17 000 deltagare under juliveckan i Visby. En fantastisk mötesplats för spontana möten eller ett jippo där de politiska budskapen drunknar. Arrangörerna är nöjda med veckan som helhet, men det växande antalet arrangemang och problemen med boendesituationen oroar, visar en färsk undersökning genomförd av Netigate.

Svårt att välja bland alla seminarier

Almedalsenkäten visar tydligt att antalet seminarier börjar bli för stort och att det är svårt att nå igenom bruset. Flera arrangörer upplever att det är svårt att få en översikt och att det är svårt att locka till sig besökare då koncentrationen av besökare är störst kring tisdagen och onsdagen, säger Lars Lindberg, marknadschef för Netigate.

Arrangörerna i stort nöjda enligt Netigates almedalsenkät 2012

Netigates Almedalsenkät 2012 visar att arrangörerna av seminarier som helhet är nöjda med sina aktiviteter under Almedalsveckan. Snittbetyget landar på 4,34 på en femgradig skala. Seminarierna får både ris och ros. Det stora antalet seminarier kritiseras samtidigt som utbudet och bredden av seminarier hyllas. Kvaliteten på seminarierna verkar ha höjts jämfört med tidigare år, men många hävdar det är svårt att skaffa sig en överblick över utbudet samt att det är svårt att locka folk att stanna kvar längre än torsdagen. Läs pressmeddelande