Läs också mer om varför respondentens kontext är viktig, eller varför det är bra att låta respondenten själv skapa svarsalternativ.

Så skapar du undersökningen utan att respondenten påverkas av vinklade ord eller bilder

När du har fått ett resultat vill du inte börja ifrågasätta den metod som har använts utan du vill kunna lita på att det är väl underbyggt och framtaget på ett tillförlitligt sätt. Därför är det viktigt att undersökningen inte innehåller ord eller bilder som är laddade eller vinklade och som därmed kan ha påverkat resultatet på ett eller annat sätt.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

En bild som påverkar hela resultatet av undersökningen

Ett exempel som testade utfallet av bilders inverkan var en undersökning som handlade om hur respondenten upplever sin egen hälsa. Påståendet ”Jag anser att jag har en god hälsa” testades hos två olika urvalsgrupper. De två grupperna fick olika bilder tillsammans med frågan i undersökningen: Den ena föreställde en sjuk kvinna i en säng, medan den andra visade en kvinna som tränade på ett gym. Kanske inte helt överraskande visade de olika grupperna också olika svarsresultat. Den grupp som sett bilden av den sjuka kvinnan uppgav att de mådde betydligt bättre än jämförelsegruppen. Anledning? I båda fallen jämförde sig respondenten med bilden och uppskattade sin hälsa högre utifrån en person som var sängliggandes och lägre utifrån bilden av personen som tränar på gym.

bilder-paverkar-respondent

Undvik ofrivillig påverkan i enkäter

Påverka inte respondenten genom laddade ord eller bilder

Bilder kan vara ett bra komplement i många enkäter men för att undvika ofrivillig påverkan på resultatet är det viktigt att antingen använda neutrala bilder eller båda typer av bilder för att inte vinkla respondenten åt det ena eller andra hållet. Samma sak gäller för ordval. Framkallar du en känsla av att det känns bra eller mindre bra att svara på ett visst sätt när respondenten ställs inför en fråga tappas direkt trovärdigheten för resultatet.

Exempelvis är formuleringen ”Zlatan anser att Barcelona spelar den vackraste fotbollen i världen. Vad tycker du?”, tydligt vinklad. För den som inte är insatt i olika lags sätt att spela fotboll är det lätt att hålla med en person som har större kunskap inom området. Om man i exemplet inte har någon tillförlitlighet till Zlatan som person kommer många att motsätta sig hans uttalande bara för att det är just han som har uttalat sig. Därför bör du undvika alla laddade argumentationer kopplade till en fråga. Därmed ger du också respondenten möjligheten att från egen uppfattning förmedla sin åsikt.

Vad tycker du?

Har du upplevt svårigheter med att hålla dig helt neutral när det kommer till formuleringar och bilder i enkäter? Hur stor inverkan tycker du att det har på resultatet?