Ingen kan vid det här laget har missat coronaviruset och spridningen över världen. Just nu fokuserar de allra flesta företagen på att minimera spridningen av COVID-19. Många bolag uppmuntrar sina medarbetare att jobba hemifrån. Det är viktigare än någonsin att samordna och förtydliga hur man kan genomföra sitt arbete på bästa sätt, oavsett varifrån man jobbar. Vi har ställt olika frågor till ledare och summerat svaren i detta inlägg, håll till godo!

Thomas Nyström, VD på Netigate

Thomas Nyström VD på Netigate

Hur jobbar Netigate med att informera medarbetare kring corona?

Vi har informerat medarbetare genom videokonferenser och e-postutskick med uppdaterad information löpande. Informationen har handlat om riktlinjer som vi behöver förhålla oss till i vårt dagliga arbete men också vad som händer i världen runtom oss.

Arbetar medarbetarna hemifrån?

Om en medarbetare har sjukdomssymtom så ska de alltid jobba hemifrån. Det gäller ju så klart i vanliga fall också. Om man har varit i riskområden har vi också kommunicerat att medarbetaren ska jobba hemifrån. Om man inte varit i ett drabbat område eller känner sig dålig så ska man tillsammans med sin närmsta chef diskutera huruvida om det är lämpligt att jobba hemifrån eller inte.

Har ni märkt att kunder varit svåra att nå?

Vi har märkt att användandet av vår produkt har gått upp något just nu. Vi har en produkt som många HR-chefer och andra beslutsfattare i företag använder för att förstå medarbetare. Just nu använder de produkten för att analysera och samla in feedback från sina medarbetare.

Har du tips till hur andra ledare kan kommunicera?

Det är viktigt att vara tydlig med vilka riktlinjer som gäller. Detta bör kommuniceras dagligen eftersom förutsättningarna ändras varje dag. Det är viktigt att den dagliga verksamheten fortgår, för ditt bolag, för medarbetaren och samhället i stort. Det är viktigt att medarbetarna jobbar på precis som vanligt och har möten online istället för att hoppa över dem i väntan på att komma tillbaka till kontoret.

Har coronaviruset influerat hur framtidens arbetsplats ser ut?

Coronaviruset har gett oss möjligheten att på riktigt uppleva framtidens arbetsplats. Vi har länge haft de tekniska möjligheterna men det är först nu som man märker hur alla anammar något som egentligen alltid har funnits. Coronaviruset har faciliterat att vi faktiskt börjar jobba så som det var tänkt att vi skulle jobba. Plötsligt har vi fått en medvetenhet hur vi kan jobba mer digitalt på ett produktivt sätt.

Per Schlingmann (@perschlingmann)

Per Schlingmann om Coronaviruset

Är man lika effektiv när man jobbar hemifrån?

Ja och nej skulle jag säga. Ja, eftersom man under rätt förutsättningar kan fokusera på sina uppgifter med färre störningar. Men nej i meningen att det finns ett värde att arbeta tillsammans. Förutom att det är viktigt för utvecklingen av nya idéer underlättar fysisk närhet snabba kontakter och problemlösning. Det viktigaste av allt tror jag är att verkligen bestämma sig för att ARBETA hemma. Det är lätt att blanda ihop det privata och professionella.

Hur ska ledare leda sina medarbetare long-radius?

Ha mycket dialog, tydliga projekt och samla medarbetarna digitalt som om ni exempelvis har veckomöten.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Jessica W Sandberg (@jessicawsandber)

jessica-w-sandberg-coronaviruset

Har coronaviruset präglat framtidens arbetsplats?

Situationen har satt ljuset på hur enkelt det faktiskt är idag att egentligen kunna jobba varifrån som helst i världen tack vare digitala och mobila lösningar. I de fall där den fysiska närvaron inte är ett absolut måste tror jag att många arbetsplatser som tidigare kanske varit mer konservativa i sitt förhållningssätt om att ”jobba gör man på jobbet” förhoppningsvis fått en påminnelse om att prestation faktiskt inte är detsamma som att stämpla in. Och den insikten kan förändra en arbetsplatskultur i grunden.

Här syftar jag självklart på den typen av arbete som inte kräver en fysisk närvaro på plats – vi ska vara både ödmjuka och tacksamma för alla personer och yrkeskategorier som håller samhället rullande genom att gå till sin arbetsplats, även under en rådande kris, och med det underlättar för oss alla att ha en fungerande vardag där kan ta oss dit vi ska, vårdar oss vid behov, fyller våra hyllor med mat, säkerställer att vi kan följa nyhetsrapporteringar om världen och allt där emellan.

Hur ska ledare leda under rådande situation?

Inlyssnande, proaktivt och empatiskt. Människor är olika. Därför har vi också olika sätt att hantera denna typ av kris emotionellt. Vissa har kanske tyckt att det är ”hysteri” och alldeles för uppblåst situation medan andra har riktig reell dödsångest. Som ledare kan du inte utgå från dig själv och vad du tycker är den så kallade ”normala” reaktionen. Mår någon dåligt över detta – vilket många gör – skippa alla ”vi har byggt upp en arbetsplats och kultur där vi är på jobbet” och liknande. Vill du att människor faktiskt ska kunna göra sitt jobb eller vill du bara ha kontroll över att de är där? Det är nämligen två vitt olika saker.

Så underlätta för människors livspussel. Underlätta för människors olika situationer och upplevelser. Corona-pandemin är inget undantag från hur du alltid bör agera som chef och ledare – med medmänsklighet och förtroende.

Anna Gissler, VD på Invest Stockholm

Anna-Gissler-coronaviruset

Du marknadsför Stockholm och en del av att marknadsföra Stockholm är givetvis att personer besöker Stockholm fysiskt. Hur har Corona ändrat hur man marknadsför en plats?

Stockholms DNA som en visionär, pålitlig och fri stad kommer att fortsätta att vara utgångspunkten mot “the Creative Capital of the world”. Improvisationsförmåga och kreativitet kommer att bli den viktigaste tillgången så Stockholm har de bästa förutsättningarna att klara av omställningen som krävs.

Arash Gilan, VD på Viva Media (@ArashGilan)

Arash-Gilan-om-coronaviruse

Hur har ni kommunicerat kring coronaviruset på Viva Media?

När det hela började körde vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förra veckan så gick vi ut med strikta rekommendationer och förhållningssätt tex Inga kramar, inga handslag, hangoutmöten i största möjliga mån, resor enbart när nödvändigt, tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symptom hos dig eller familjemedlem. Vid de fall man varit i kontakt med en misstänkt coronasmittad bör arbete ske från hemmet innan diagnos fastställts.

Vi har pratat ansvar gentemot varandra. Vi är många som i olika utsträckning är i riskgrupp. Det togs emot väldigt bra och alla var lättade kring kommunikationen samt gemensamt förhållningssätt. Karensavdraget tänkte vi stå för men samma dag kom regeringen med att det är slopat nationellt och det har vi även informerat om förstås. Sedan igår informerade vi att vi från en vecka nu jobbar hemifrån för att se hur allt utvecklar sig.

Vilket ledarskap behövs nu i “corona-tider”?

Gällande ledarskap så skulle jag säga att ledarskap definieras av kriser. Hur man är och agerar som ledare inte bara det du säger men hur du agerar som ledare genom exempel. Medarbetare har ett större behov av att bli sedda, lysande på och omhändertagna i tider av kris. Kommunikation är nyckeln, att vara tydlig men även sårbar i att även jag känner rädsla. Tydlighet i vad som gäller under denna tid så alla har samma förhållningssätt. Ha även frågestund så alla kan ventilera sina tanka för hur de känner.

Planera proaktivt med olika scenarion från att det går bra till att det kan gå riktigt illa så det finns en tanke så man inte står utan svar när saker sker. En modern ledare vet också att den sitter inte på alla svara utan prata tillsammans i ledning eller grupp om det som behövs och delegera ansvar. Tillsammans är nyckelordet. Sist men inte minst – glöm ej att prioritera dig själv. Förutom hygien så sömn, mat och motion för du som ledare måste vara i balans i tider av kris för det är då ledarskapet definieras.

Richard Waller, VD Techarenan

Richard Waller om coronaviruset

Coronaviruset har ställt till det när det kommer till evenemang, hur tänker ni göra med techarenan summit och hur tänker man kring kommunikationen till deltagarna?

Vi har haft extra beredskap de senaste veckorna på grund av den rådande situationen och fört en kontinuerlig dialog kring olika scenarion. Nu har vi tagit det nödvändiga beslutet att flytta Techarenan Summit till sen höst. Känslan är att alla är väldigt förstående och genuint vill hjälpa varandra. Det gäller i allt från partners och talare, till leverantörsled, techbolagen som skulle ställa ut och inte minst deltagare – alla försöker göra det bästa av situationen och visar stor hänsyn.

Vi har försökt vara så precisa och genomtänkta vi kan när det gäller vår kommunikation eftersom vi vet att det just nu kommer otroligt mycket information om coronaviruset från alla håll och kanter. För vår del kommer vi nu de närmsta veckorna fokusera helt och hållet på att göra det vi kan för att hjälpa startup och tillväxtbolag under dessa tuffa tider genom vår nya nyhetssajt Techarenan.news.

Karin Axelsson, säljchef på Pineberry

Karin Axelsson om coronaviruset

Karin Axelsson, du är försäljningschef, hur går det att driva en säljavdelning när medarbetare eventuellt jobbar hemifrån?

Att driva en säljavdelning där alla jobbar hemifrån kräver bra förberedelse. Främst när det kommer till att säkerställa att alla har de tillbehör de behöver för att kunna göra ett bra jobb. I vårt fall är dator och telefon våra viktigaste hjälpmedel.

Vi har också styrt upp med tydliga riktlinjer kring vad som gäller nu när alla är på olika ställen. I riktlinjerna står att alla ska jobba och vara tillgängliga under kontorstid och alla möten ska ske som vanligt (men via videomöte). Utöver det ska alla ska vara representativa för att kunna ta ett videomöte ad hoc. Det är viktigt att alla med personalansvar har regelbundna avstämningar med sitt team och sina medarbetare för att kunna fånga upp om någon har utmaningar med att jobba hemifrån samt att alla kan göra sitt jobb.

Hur fungerar kundkontakten?

När det kommer till kundmöten har vi dem som vanligt. Däremot har vi dessa via video eller telefon istället för att träffas fysiskt. Vi följer upp med säljresultat, fördelar leads, jobbar med utgående försäljning, pratar med våra kunder och tar interna möten precis som vanligt, bara det att vi inte ses IRL. Det fungerar väldigt bra, som det ser ut nu. Men självklart hoppas vi att vi kan jobba på vanligt sätt inom en snar framtid igen!