Barometer750px

Dagens Medias och Netigates Marknadschefsbarometer tar tempen på vad kommunikationsköpare i de mest reklamintensiva företagen anser om det ekonomiska klimatet i Sverige. Marknadschefsbarometern är en kvartalsvis undersökning och ett stående redaktionellt inslag i Dagens Media, där Netigate står för analys och kommentarer.

Marknadschefsbarometern Q4 bygger på svar från 132 marknadschefer och urvalet omfattar bland annat landets 600 största annonsörer. Annonsbudgeten hos de medverkande företagen motsvarar sammanlagt cirka en tiondel av investeringarna i marknadskommunikation i Sverige.

Dagspress förlorar annonspengarannonsering-dagspress

Under året har annonsering i dagspress minskat med 4%, från 16% till sista kvartalets mätning  som visade 12%. Fortsätter utvecklingen i samma takt skulle det innebära att annonsering i dagspress, som vi känner den idag, försvinner om tre år. Marknadscheferna förutspår också en dyster framtid för dagspressen: 40% tror inte att dagstidningar på papper kommer att finnas kvar om 10 år.

De främsta anledningarna till att annonsörer väljer bort dagspress är att de anser det vara dyrt, för mycket spill och att det är svårt att mäta effekten.

Var hamnar pengarna istället?

Inte helt förvånande uppger de flesta att budgeten istället går till internet, men även mobilmarknadsföringen börjar ta en allt större del av kakan.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Tre stora marknadsföringstrender 2014

trender-marknadschefsbarometern

Andra viktiga nyckelord inför 2014 är att engagera och göra kunden delaktig, att innehållsanpassa och att öka mediamixen.

Content marketing den största trenden för 2014

Att arbeta mer fokuserat med content marketing blir allt vanligare viktigare på landets marknadsavdelningar. Fler än 9 av 10 marknadschefer uppger att de använder någon form av content marketing i sin marknadsföring och de gör det snarare för att stärka varumärket än att generera nyförsäljning.

Vi går alltmer från köpt till redaktionellt.

Hur arbetar de med content marketing?

Den aktivitet som dominerar är helt klart sociala medier, följt av publicering av redaktionella artiklar och nyhetsbrev. Att göra egna podcasts hamnar längst ner på listan. De flesta gör det också själva: 72% utför sin content marketing inhouse.

content-marketing

Marknadschefens utmaningar inför 2014

Vad upplever Sveriges marknadschefer som utmaningar inför 2014? Flera nämner svårigheten att nå ut i ett splittrat och föränderligt media landskap och att nå ut med sitt budskap digitalt. En annan utmaning är att kunna mäta sitt resultat och kunna uppvisa ett konkret ROI.

Vår utmaning är att förbättra vår närvaro på internet och social media generellt och att lyckas driva trafik till dessa kanaler.

Ladda ner Marknadschefsbarometern 2013 Q1, Q2 och Q3

Marknadschefsbarometern är en kvartalsvis undersökningen och det här är den fjärde för 2013. Vill du läsa resultaten från de tre tidigare rapporterna?

Avslutningsvis

Tack för ditt intresse för den här artikeln! Vi vill göra det så lätt som möjligt för dig att inspireras och få nya ideér av våra artiklar. Kontakta oss därför gärna om du har några synpunkter eller feedback till oss. Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar om våra artiklar direkt.

Diskutera gärna resultatet av Marknadschefsbarometern Q4 vidare med oss och andra användare här under artikeln!