Event innebär oftast en investering i både tid och pengar. Undersök nyttan i era insatser och bli på så sätt mer kostnadseffektiva i framtida arrangemang.
Skicka ut er inbjudan genom en enkät och få en tydlig överblick över vilka som tackat ja eller nej och vilka som inte har öppnat inbjudan. Inbjudan kan vara knutet till specifika personer via deras e-postadresser eller vara öppet genom en länk som ni kan maila, lägga på er hemsida eller sprida på sociala medier. Inbjudan kan också skickas via sms vilket ger en personligare känsla och ofta en snabbare svarstid. Inför eventet exporterar du enkelt deltagarlistan till det format som önskas, exempelvis en Excel lista där du får en tydlig överblick över namnen.

Efter eventet är det en god idé att följa upp vad de inbjudna tyckte eftersom underlaget det ger ofta är till stor hjälp i arbetet inför nästa event. Genom att undersöka de deltagandes åsikter kring eventet kan du fånga upp leads, viktiga synpunkter och få nya idéer på hur ni kan utföra event i framtiden. .

Genom att ta hjälp av enkäter före, under och efter event får ni:

Effektivare planering av utförandet

Tilltalande inbjudningar

Snabba svar om ni vill undersöka något under själva eventet

Underlag till hur ni ska göra inför nästa event

Få ett värdefullt underlag med åsikter som ni kan underbygga er marknadsföring med