När konkurrensen kring läsare hårdnar är det viktigt att känna till vad er målgrupp föredrar att läsa om och vad de tycker att just ni gör bra eller saknar. Genom läsarundersökningar lär ni känna er målgrupp vilket också ger ett bra underlag till att annonsera mer riktat. Genom att undersöka era läsares åsikter kan ni forma ert material för att tillfredsställa så många som möjligt av era läsare. Det ger er verktyg för att kunna dra tydligare riktlinjer på vad som går hem hos målgruppen och vad som inte gör det.

Genom att utföra läsarundersökningar får ni ett värdefullt underlag som hjälper er att:

Anpassa innehåll efter efterfrågan.

Minska innehåll som inte är relevant för målgruppen.

Lägga till innehåll som målgruppen önskar.

Visa att era läsares åsikter är viktiga.

Vässa ert utbud gentemot konkurrenter.

Vässa ert utbud gentemot konkurrenter.