Oavsett bransch är en väl fungerande support viktigt eftersom det ofta är en stor kontaktyta mot kunder. Supporten ska underlätta och effektivisera för era kunder och därför är en bra support grundläggande för att skapa långsiktiga relationer. En väl fungerande support som tillfredsställer era kunders behov på ett effektivt och trevligt sätt är konkurrenskraftigt och en aspekt som ofta är mycket viktig för kunder. Undersök vilket bemötande era kunder får när de har kontakt med er support för att veta hur ni ska arbeta för att kunna ge era kunder bästa möjliga service när de behöver hjälp.

Att undersöka er support ger underlag till att:

Få en bra överblick hur era kunder upplever supportens bemötande

Veta om kunden tycker att väntetiden är för lång

Kunna förändra det era kunder tyckte var mindre bra med er support och på så sätt kunna behålla missnöjda kunder.