Att kommunicera sitt varumärke för att skapa en önskad image investerar de flesta företag i. Men vilka insatser är till nytta, vilka är helt meningslösa och finns det till och med insatser som snarare kan göra skada? Undersök hur ni uppfattas genom att utföra varumärkesundersökningar och få på så sätt ett underlag som gör era framtida kommunikationsinsatser mer kostnadseffektiva. Eftersom kunskapen om hur det egna varumärket uppfattas av andra är direkt kopplat till företagets framgång är varumärkesundersökningar en självklarhet för många företag. Genom att utföra varumärkesundersökningar får ni en bra helhetsbild om hur ert varumärke uppfattas och kan arbeta aktivt för att omgivningens uppfattning av er ska ligga i linje med den ni vill förmedla.

Genom att utföra varumärkesundersökningar får ni en bra uppfattning om:

Hur väl er målgrupps bild av ert varumärke stämmer överens med er önskade uppfattning.

Vad era kunder tycker om ert varumärke, och hur det kan skilja sig från övrig målgrupp.

Hur era anställda ser på ert varumärke och om de kommunicerar den önskade bilden av varumärket.

Om den önskade uppfattningen inte stämmer överens med den upplevda, och hur ni då behöver kommunicera för att förändra den.