Den största skillnaden berör användandet av matrisfrågor, när du skapar och använder matrisfrågor med fler än 4 kolumner kommer den frågan automatiskt konverteras och presenteras som en Rullgardinsmeny (Drop-down) för respondenter som använder sin smartphone när de svarar på enkäten.

Vi har i detta arbetet även förbättrat funktionen för att använda en slider-bar för svarsalternativen när respondenterna svarar från sin mobil, smartphone eller surfplatta. Vilket innebär att man på en graderad sträckad linje med förslagsvis 5 eller 10 steg på skalan, drar med fingret och placerar punkten på den önskade graderingen på slider-linjen.

Skicka ut enkäten via sms

I Netigates distributionsmodul finns möjlighet att sända ut en enkät till era respondenter via sms, vilket ökar svarsfrekvensen via mobil och smartphone. Det enda du behöver är respondenterna telefonnummer. Här kan du läsa mer om sms-distribution.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Skapa designmallar till dina enkäter

För dig som är i skapartagen och snart ska skicka ut en enkät, följ våra fem steg för att snabbt skapa en designmall. I Create-delen, använd design-editorn och Wizarden däri.

1. Välj bakgrundbild
2. Välj logotype
3. Välj knappstil
4. Välj 3 designmalls-färger
5. Tryck ”generate” X antal gånger tills du är nöjd med layouten.

Mer om design

Få fler tips om hur du ska tänka när du designar dina enkäter i artikeln Så ökar du svarsfrekvensen och stärker varumärket med väldesignade enkätmallar.

design-editor3670-12