Hållbarhetsarbete på Netigate

Att arbeta hållbart behöver inte enbart handla om miljö och klimat och hållbarhetsarbete på Netigate inkluderar även ekonomiska och sociala aspekter. I denna artikel tittar vi däremot lite noggrannare på vilka steg Netigate har tagit för att tänka klimatsmart. Innan det ger vi lite bakgrund.

Hållbarhetsarbete på Netigate i helhet

Att som företag se till att ens medarbetare är engagerade och har en god balans mellan arbete och privatliv är en del av vårt hållbarhetsarbete. Sedan att prislappen på ens produkter står i linje med vad ens kunder kan betala samt att man har en framtidsanpassad affärsmodell. Det är också aspekter på ett viktigt hållbarhetsarbete.

Vi på Netigate har sedan start arbetat med att hjälpa våra kunder utveckla hållbara framtidsplaner med hjälp av värdefull feedback från medarbetare, kunder och konsumenter. Det är ett arbete som tar avsteg ifrån en slit-och-släng kultur och fokuserar på att förstå de människor som är viktiga för ens verksamhet för att kunna anpassa och förbättra sig utifrån det. Del av detta är ett hållbart medarbetarengagemang, som är en utarbetad del av våra medarbetarundersökningar. Men nu över till klimatarbetet.

Skapa din första undersökning på några minuter.

 • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
 • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
 • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Vägen mot ett klimatsmart Netigate

När det kommer till den del av hållbarhetsarbetet som gäller miljö och klimat kan vi inte hjälpa våra kunder på samma sätt, men vårt mål är att föregå med gott exempel.

Att vår molnbaserade feedback-platform bidrar till att minska pappersanvändningen för våra kunders olika undersökningar är positivt men inte tillräckligt. Vi vill göra mer.

Beslutet att hitta nya lokaler

Vi började egentligen med att hitta nya lokaler, både för vårt tyska och svenska kontor. I kravställningarna på vad vi behövde som hem för vår verksamhet låg klimatsmarta lokaler. Vårt kontor i Frankfurt kom först och följdes av Stockholmskontoret hösten 2018. Här tittade vi främst på fastighetsvärdar som har hållbarhetsarbete i sin affärsmodell och som kunde bistå med mycket av sådana praktiska delar. I Stockholm har vi ett säkert cykelrum med lås och under tak och dusch för att uppmuntra cykling till arbetet. Huvuddelen av rummen har ljussensorer för att undvika att kontoret står med lampor på över helger. Men när vi väl var etablerade i våra fina nya lokaler, vad kunde vi göra härnäst för att fortsätta vårt hållbarhetsarbete på Netigate?

Breakit Impact Challenge

Så våren 2019 fick vi nys om, och antog Breakits Impact Challenge. Under 30 dagar såg vi över vår klimatpåverkan och satte in konkreta klimatsmarta åtgärder.

Netigate var en av de 227 företag som klarade samtliga steg i Breakits Impact challenge.
Diplom från Breakit Impact Challenge
Hållbarhetsarbete på Netigate – Breakit Impact Challenge diplom

Steg 1: Resa klimatsmart

Vi började med att informera alla på arbetet om utmaningen. Efter det tog vi tag med att kartlägga vårt företagsresande genom att skicka ut en undersökning från Netigate till alla våra medarbetare. Vi tittade bland annat på:

Hur tar vi oss till jobbet? Reser vi ofta med taxi till kundmöten? Hur ser företagsflygandet ut? Vad kan vi göra för att förenkla klimatsmart resande i jobbet?

Enligt Trafikverkets guide om resande (PDF) är över hälften av alla resor i Sverige jobbrelaterade. Nära 235 miljoner tjänsteresor görs i Sverige varje år. Ungefär 60 procent av tjänsteresorna är tio kilometer eller kortare.

Baserat på de svar vi fick in, så tog vi fram en klimatsmart resepolicy för att komplettera den resepolicy som vi redan hade. Då vi har kontor i Norge, Tyskland och Sverige kommer vi inte kunna förbjuda flygande inom företaget helt. Netigates hållbara resepolicy avråder däremot idag från flyg i högsta mån och vi bokar inte längre inrikesflyg för avstånd som är mindre än 600 km. Vi har infört en rad åtgärder som underlättar för våra medarbetare att välja klimatsmarta resealternativ både i arbetet och under resan till- och från arbetet.

Steg 2: Ett klimatsmart kontor

Under denna del tittade vi på hur hållbarhetsarbete på Netigate kan förbättras på kontoret.

 • Påbörja identifieringsprocessen av “energibovarna”
 • Ett klimatsmart elavtal
 • Hur var det med källsorteringen?
 • Se över vilken mat vi bjuder på (om företaget gör det vid möten/event/liknande)

Våra lampor var av bra energinivå, vi tittar på elavtalet som vi redan körde grönt. Vi kontaktade fastighetsvärden om att det saknas plaståtervinning i vår källare och vi fotade de snygga återvinningskärl som är utplacerade runt om kontoret, från papper, kaffe till nedan två som är till för vanliga rester och glas.

Exempel på två av återvinningskärlen på Netigate

När det gällde mat så är vår Office Manager och vår Event-ansvarig som vi pratade och såg över hur vi bäst kan ha en positiv påverkan på klimatet även här. Vilket naturligt leder till nästa steg i utmaningen:

Steg 3: Se över leverantörer

Här var utmaningen att börja kartlägga leverantörer och se över hur deras Co2 ser ut. Områden som är relevanta för Netigate är:

 • Vilka produkter vi köper in i marknadsavdelningen för events och kunder
 • Matleverantörer för event och kundmöten
 • Hosting för vår plattform då vi är ett molnbaserat Saas-företag
 • Har vi etablerade processer för övriga inköp till kontoret, som månadens frukost, kaffe och Convini-kylen?
 • Hur ser inköp av hårdvara ut
 • Bud och leveranser

Konkret är målet att leta efter två saker:

Lågt hängande frukter: De områden där det är enkelt att göra ett klimatsmart val, som att byta fossildrivna leveranser mot klimatsmarta.

Impact-bomber: Att hitta de leverantörer som vi anlitar i stor volym, och som kan ha en stor klimatpåverkan.

Steg 4: Vår affärsmodell, finns det möjligheter till förbättring?

Detta steg är nog enklare för ett företag som Netigate. Vi har en digital produkt och är inte beroende av transporter eller stora lager för fysiska produkter. Vi tittade på hur vår affärsmodell ser ut och om vi kan lägga till ytterligare miljötänk där för att se till att vårt klimatarbete blir en del av vårt DNA.

Exempelvis så är alla våra kundkontakter i första hand över telefon, för potentiella kunder rekommenderar vi en digital demo innan ett kundmöte på plats.

För Netigate är vår största positiva miljöpåverkan att de kunder som använder oss inte längre gör sina undersökningar med pappersenkäter.

Steg 5: Klimatkompensation

Ingången för denna sista del av utmaningen kom med tre premisser från Breakits sida:

1. Det bästa för klimatet är om vi minskar våra utsläpp. Klimatkompensation ska aldrig ersätta det arbetet. Det ska vara ett komplement för de utsläpp som vi inte kan få bort. Det går inte att nog understryka detta.

2. Genom att kompensera för dina utsläpp skapas en kostnad för klimatbovar i din verksamhet. På så sätt blir klimatkompensationen ett incitament för ständig förbättring.

3. Klimatkompensation, rätt utförd, har på riktigt effekt. För att nå dit krävs att projektet som du backar har verifierad klimatnytta.

Här kontaktade vi därför Go Climate Neutral och räknade genom dem ut vad vårt koldioxidavtryck är. Vi beslutade även att flygresor för företaget alltid ska klimatkompenseras när vi måste flyga.

Hållbarhetsarbete på Netigate efter utmaningen

Men det tog inte slut där. Vi har sedan dess utökat vårt klimatarbete och under hösten 2019 var vi i kontakt med Coacher för Energi och klimat, en EU-satsning som hjälper medelstora företag med sin hållbarhetssatsning.

Satsningen på att bli ett klimatsmart företag har framför allt lett till att Netigate som organisation har en högre medvetenhet kring den egna klimatpåverkan och ett genomgående hållbarhetstänk. Det är något som skapar ringar på vattnet och kommer att se till att vi fortsätter att utveckla vårt klimatarbete även i framtiden.

Vi lyssnar gärna på idéer och förslag för ytterligare satsningar vi kan göra. Ser fram emot att höra vad ni gör på era företag.

Feedback som en del av er hållbara framtidsplan

Hur arbetar ditt företag med hållbarhet och har ni en hållbar framtidsplan? Vi kan som sagt endast hoppas på att inspirera med vår klimatsatsning. Vill ni inkorporera feedback för att förstärka er hållbara framtidsplan så har Netigate en rad smarta verktyg som kan hjälpa dig.

Med Netigates undersökningsplattform kan du få fram ovärderliga marknadsinsikter, ta tempen på din organisation, hålla koll på trender och behov bland dina kunder och jämföra alla dina resultat över tid. Att skicka ut en hållbarhetsundersökning till era leverantörer kan vara ett sätt att hålla tempen på klimattänket.

Fråga oss även gärna om vår hållbara medarbetarundersökning (mindre om klimatet, mer om ett hållbart arbetssätt för dina medarbetare). Eller varför inte boka in en demo direkt?