Våra nya dashboards hjälper till exempel marknads- eller HR-chefen att visualisera undersökningsresultat i realtid för ledningsgruppen och styrelsemedlemmarna. Med dashboarden kopplas undersökningsresultat och andra beslutstödsfunktioner samman på ett helt nytt sätt. enkat-dashboards

Enklare att sprida information

Med dashboarden kan du visualisera affärskritiska nyckeltal i realtid för olika avdelningar. Det gör det enkelt för till exempel HR- och marknadschefer att sprida aktuella nyckeltal som då presenteras tydligt i olika grafer för ledningsgruppen eller för andra oinsatta intressenter. Siffrorna uppdateras kontinuerligt i takt med att svaren kommer in. Med dashboarden får du tillgång till ett lättåtkomligt och kostnadseffektivt beslutsunderlag som kan fungera som ett komplement till ett traditionellt beslutsstöd.

Skapa din första undersökning på några minuter.

  • Använd våra färdiga mallar för undersökningar eller skapa din egna från grunden
  • Skicka undersökningar via email, SMS, länk, API eller individuella inlogg
  • Analysera svaren med filter och AI

Testa kostnadsfritt Testa vår plattform i 30 dagar. Inget betalkort behövs. Avslutas automatiskt.

Flexibelt uppbyggt gränssnitt och innehåll

Dashboarden är flexibelt uppbyggd både vad gäller gränssnitt och innehåll. Du kan bland annat:

Presentera nyckeltal från flera undersökningar i samma diagram
Filtrera nyckeltalen för olika användare med olika berhörigheter och intressen.
Presentera nyckeltal i ett diagram i realtid på en webbsida.

Dashboarden är skapad för att göra era undersökningsresultat mer tillgängliga och interaktiva. Det hjälper er att skapa en större insikt som underlättar era beslut.

Kontroll över resultat

Ett marknadschefsbehov skulle exempelvis kunna vara en dashboard som visualiserar nyckeldata över ett löpande Nöjd-Kund-Index, ett så kallat NKI. Många företag genomför kontinuerligt NKI-undersökningar och mäter genom dem på så sätt löpande förändringar i NKI.
Marknadschefen får tillgång till realtidsbaserade grafer i en dashboard och kan distribuera det uppdaterade resultatet till sin VD eller andra intressenter löpande. Har intressenterna redan fått länken uppdateras diagrammen och graferna automatiskt så fort ett nytt resultat kommit in. Genom dashboarden kan exempelvis VD:n direkt få indikationer på förändringar i NKI och utifrån det snabbt kan fatta beslut om eventuella förändringsåtgärder.